ΓΔ: 913,18 1,76 (0,19 %)

Τζίρος: 19,97 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2013η
Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

ΓΔ: 913,18 1,76 (0,19 %)

Τζίρος: 19,97 εκατ. €   RT

Cenergy Holdings: Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας και ταμειακών ροών το 2020

Cenergy Holdings: Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας και ταμειακών ροών το 2020

Tην υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, τις υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές της ιστορίας της, αλλά και ιστορικά χαμηλό καθαρό δανεισμό πέτυχε για την χρήση 2020, η Cenergy Holdings παρά την πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική και οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, η Cenergy Holdings κατάφερε να καταγράψει το 2020  ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση, να αυξήσει κατά 24% σε ετήσια βάση τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκ. ευρώ το 2019 αλλά και να κρατήσει σε σταθερό ύψος τις ανεκτέλεστες παραγγελίες στα 500 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Παράλληλα τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση και οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2020 ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ενώ οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, κατανεμημένες σε 49,4 εκατ. ευρώ για τον κλάδο καλωδίων και 15,5 εκατ. ευρώ για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (331 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020), καταγράφοντας πτώση 83 εκατ. ευρώ από τις 31.12.2019 (414 εκατ. ευρώ), αποδεικνύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες και τη δέσμευση του Ομίλου για αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει η προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα η Cenergy Holdings πέτυχε αύξηση κατά 13% της λειτουργικής κερδοφορίας (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) έναντι του 2019, παρά τη μείωση κατά 5% των πωλήσεων, καθώς και δύο κλάδοι σωληνών και χάλυβα εκτέλεσαν με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας με υψηλό περιθώριο κέρδους στις αγορές μεταφοράς ενέργειας.

Οι προοπτικές

Όσον αφορά στις προοπτικές του Ομίλου, όπως σημειώνεται, καθώς ο κόσμος βιώνει ένα τρίτο κύμα της πανδημίας της νόσου Covid-19, η πρόβλεψη των επιχειρηματικών και οικονομικών της επιπτώσεων, σε πλήρη έκταση και διάρκεια, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Συνεπώς, το πλήρες εύρος των συνεπειών της πανδημίας για τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις της Cenergy Holdings είναι αβέβαιο και θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες που υπερβαίνουν τον έλεγχό της. Αυτοί οι παράγοντες συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό με τη διάρκεια της πανδημίας, την εφαρμογή ελέγχων και περιορισμών σε σχέση με την πανδημία, καθώς και με τη διαθεσιμότητα και αποτελεσματικότητα των θεραπειών και εμβολίων παγκοσμίως. Το εύρος των πιθανών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί και οι προοπτικές για το 2021 εξαρτώνται και αυτές από τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει τις διαφορετικές περιοχές ανά την υφήλιο.

Όσον αφορά τον τομέα των καλωδιακών έργων, με δεδομένο τον υφιστάμενο όγκο ανεκτέλεστων παραγγελιών, τη φύση των έργων που έχουν ανατεθεί και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, η επίδραση από τον Covid-19 τόσο σε μακροπρόθεσμο (επιχειρηματικά), όσο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (χρηματοοικονομικά), αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις ισχυρές προβλέψεις για νέα έργα, την εκτιμώμενη επέκταση σε νέες αγορές, τις διασφαλισμένες παραγγελίες και τη γενικότερη δυναμική ανάπτυξης των υποβρυχίων καλωδίων, οι προοπτικές του τομέα παραμένουν θετικές για το 2020.

Η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», ο χάρτης πορείας της ΕΕ για οικονομική βιωσιμότητα και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η πολλά υποσχόμενη αναδυόμενη αγορά υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ και τα έργα που ανακοινώθηκαν για την περιοχή της Μεσογείου δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον τομέα καλωδιακών έργων, καθώς η ζήτηση για υπεράκτια και χερσαία συστήματα καλωδίων ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί. Το εργοστάσιο της Fulgor (δηλαδή η μονάδα παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων) αναμένεται να διατηρήσει υψηλή την παραγωγική του δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, συνεχίζοντας να οδηγεί την κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου καλωδίων.

Επιπρόσθετα, στον τομέα καλωδιακών προϊόντων έχουν αρχίσει να φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, καθώς η ζήτηση για κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις έδειξε σημάδια ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, μετά το ισχυρό χτύπημα που δέχθηκε με το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ωστόσο, αυτές οι αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλό ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, οι εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν ενεργά τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εσόδων τους. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος καλωδίων θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην επιτυχημένη εκτέλεση των υφιστάμενων έργων και στην ανάθεση νέων, ενώ θα βελτιστοποιεί συνεχώς τις εσωτερικές του διαδικασίες προκειμένου να αξιοποιήσει κάθε νέα ευκαιρία που θα εμφανιστεί.

Για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει ασταθές. Ο κυριότερος παράγοντας είναι η αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19 που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της ζήτησης ενέργειας και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Παρά τις δυσκολίες, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει συγκεντρωμένη στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης υλοποιώντας νέες επενδύσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς του υδρογόνου και της αιολικής ενέργειας και διεισδύοντας σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων. Εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάθεση διαγωνισμών που προκηρύσσονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στις προσπάθειες αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων έργων, το πρόγραμμα «Βιομηχανικής Αριστείας», η προώθηση της ψηφιοποίησης καθώς και προγραμμάτων εισαγωγής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) στις γραμμές παραγωγής της. O μετασχηματισμός της σε εταιρεία με ένα πιο διαφοροποιημένο προφίλ προϊόντων αποτελεί ουσιώδες μέρος της ατζέντας της για καινοτομίες για όλο το 2020.

Με τον τρόπο αυτό, η Σωληνουργεία Κορίνθου διατηρεί θετική προοπτική για το 2021, με την επερχόμενη ολοκλήρωση πολλών έργων που ανεστάλησαν λόγω πανδημίας και την εκτέλεση του υπολοίπου χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών της.

Εν κατακλείδι, παρά την υψηλή αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά, η Cenergy Holdings αναμένει ότι θα διατηρήσει τον θετικό ρυθμό που απέκτησε τα τελευταία δύο χρόνια. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και η ισχυρή οργανωτική δομή των εταιρειών της συνεχίζουν να τους προσδίδουν αντοχές σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον και να δημιουργούν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη

Πως κινήθηκε η χρονιά ανά κλάδο

Στον κλάδο των καλωδίων, η δυναμική του 2019 διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με τον κλάδο να εδραιώνει τις ισχυρές επιδόσεις του χάρη στο υψηλό ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων και την ομαλή εκτέλεση έργων υψηλών απαιτήσεων. Αναμφίβολα, η ζήτηση στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου από την έξαρση της πανδημίας COVID-19, αλλά ανέκαμψε αργότερα μέσα στη χρονιά και τελικά ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε οριακά χαμηλότερο κύκλο εργασιών.

Οι εταιρείες εστίασαν γενικά σε προϊόντα και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα για υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αυξημένη κερδοφορία, οδηγώντας το σύνολο του κλάδου καλωδίων σε αξιοσημείωτες επιδόσεις, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από πρωτοβουλίες για είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές αλλά και το συνεχιζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα για αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας υποβρύχιων καλωδίων.

Λόγω του σημαντικού όγκου παραγγελιών που ελήφθησαν στον κλάδο καλωδίων, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, κατανεμημένες σε 49,4 εκατ. ευρώ για τον κλάδο καλωδίων και 15,5 εκατ. ευρώ για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων αφορούσαν κυρίως τη ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων της Fulgor προκειμένου να προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα καλωδίων σε εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων παγκοσμίως.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επηρεάστηκε από την ιστορική μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020.

Σε αυτές τις εξαιρετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς, ήρθαν να προστεθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, οδηγώντας έναν μεγάλο αριθμό έργων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, σε αναβολή ή ακύρωση, και περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής της Σωληνουργεία Κορίνθου, βασικής εταιρείας του Ομίλου στον κλάδο, σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τα έσοδα παρουσίασαν πτώση σχεδόν 18% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA) υπέστη επίσης μείωση κατά 5,1 εκατ. ευρώ. Για να αντισταθμίσει τη γενική επιβράδυνση της ζήτησης και να προστατεύσει την κερδοφορία της, η Σωληνουργεία Κορίνθου εφάρμοσε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μείωσης κόστους και ενισχύοντας το πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας στο εργοστάσιο της στη Θίσβη. Ταυτόχρονα, άσκησε περιοριστική διαχείριση στο κεφάλαιο κίνησης του κλάδου σωλήνων χάλυβα, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών για τον Όμιλο.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, το 2020 ολοκληρώθηκε το έργο «double jointing» (ένωση σωλήνων με περιφερειακή συγκόλληση) που ενισχύει τη θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην αμερικανική αγορά, ενώ πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις μικρότερης κλίμακας με στόχο την βελτίωση κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Συνοπτικά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στους δύσκολους αυτούς καιρούς ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και αναδυόμενες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Ασία, Κεντρική Αμερική), κερδίζοντας σημαντικά χερσαία και υπεράκτια έργα και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη παραγωγική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Τα αποτελέσματα του κλάδου καλωδίων για το 2020 χαρακτηρίζονται από την ακμαία ανάπτυξη του τομέα ενεργειακών έργων και τη χρηματοοικονομική αντοχή κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19.

Παρά τις προκλήσεις, όλες οι εταιρείες του κλάδου πέτυχαν υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες τους, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) κατά 24,5% σε σύγκριση με το 2019.

Παρά το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής στις μονάδες της, οι προσπάθειες ανάληψη νέων έργων από την Hellenic Cables συνεχίστηκε, με συμμετοχή σε πολλούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς ανά την υφήλιο, καταφέρνοντας μάλιστα να κερδίσει αρκετές αναθέσεις έργων και συμφωνίες-πλαίσιο:

Στον τομέα των υπεράκτιων έργων, η Hellenic Cables εξασφάλισε τη μεγαλύτερη έως σήμερα σύμβαση για inter-array καλώδια, για την προμήθεια περίπου 650 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV για τις φάσεις A & B του θαλάσσιου αιολικού πάρκου Dogger Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις σημαντικές αναθέσεις συγκαταλέγονται επίσης, η προμήθεια 320 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen στο Ηνωμένο Βασίλειο και η προμήθεια περίπου 90 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 11kV και 33kV και συναφών εξαρτημάτων για τη Scottish & Southern Electricity Networks.

Στον τομέα των χερσαίων καλωδίων, η Hellenic Cables υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες-πλαίσιο και συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι» σε όλη την Ευρώπη. Η SP Transmission plc., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της ανέθεσε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων 132kV για το έργο Douglas North. Στη Δανία, η TSO Energinet επέλεξε την Hellenic Cables ως έναν από τους τρεις παραγωγούς καλωδίων στην οκταετή συμφωνία-πλαίσιο για υπόγεια συστήματα καλωδίων υψηλής τάσης (145-170kV), ενώ συμφωνίες-πλαίσιο υπεγράφησαν και για καλώδια χαμηλής τάσης με τοπικούς διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις κύριες αγορές μας.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του έτους, παραδόθηκαν με επιτυχία, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, έργα που είχαν παλαιότερα ανατεθεί:

Στον τομέα των υπεράκτιων έργων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβρύχια διασύνδεση της Σκιάθου με το χερσαίο σύστημα μεταφοράς ενέργειας ενώ η τελική παράδοση του έργου αναμένεται νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το έργο Otary Seamade στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την εγκατάσταση δύο υποθαλάσσιων καλωδίων 220kV που συνδέουν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Seastar και Mermaid με την πλατφόρμα MOG. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η παραγωγή για την πρώτη φάση του έργου Hollandse Kust Zuid στην Ολλανδία με την παράδοση των δύο υποθαλάσσιων καλωδίων 220kV.

Ένα δεύτερο σημαντικό έργο παραδόθηκε επίσημα στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων (Πάρος-Νάξος και Νάξος-Μύκονος), ενώ το έργο διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου προχώρησε εντατικά καθ’ όλο το 2020, με ολοκλήρωση της παραγωγής όλων των καλωδίων και σημαντική πρόοδο στις φάσεις εγκατάστασής του.

Στον τομέα των χερσαίων έργων, τα υπόγεια τμήματα της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου 400kV και της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου ολοκληρώθηκαν και ηλεκτροδοτήθηκαν το 2020.

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι, παρά την εφαρμογή αρκετών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών παγκοσμίως λόγω της νόσου Covid-19, η Hellenic Cables κατάφερε να παραδώσει εγκαίρως τα παραπάνω σύνθετα έργα. Αυτή η επιτυχία αποδίδεται πλήρως στην από μέρους της εταιρείας αυστηρή τήρηση, όχι μόνο των εξωτερικά επιβεβλημένων μέτρων, αλλά και των εσωτερικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών ασφαλείας, καθώς και στον συνεχή συντονισμό με πελάτες και συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερό όγκο πωλήσεων σε σχέση με το 2019 ενώ κατάφερε να επιτύχει βελτίωση του μείγματος, με μεγαλύτερη συμμετοχή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ως αποτέλεσμα, η αρνητική επίπτωση της κρίσης του Covid-19 στα προϊόντα τηλεπικοινωνίας εξισορροπήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από την Κεντρική Ευρώπη και την ανάκαμψη της αγοράς χαμηλής τάσης από το τρίτο τρίμηνο και έπειτα.

Όλα τα εργοστάσια, ανεξάρτητα από την γκάμα προϊόντων που παρήγαγαν, παρέμειναν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, καθώς τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή από τα μέσα Μαρτίου 2020 ένα πρόγραμμα δράσης για την υιοθέτηση αυστηρών προτύπων υγείας και ασφάλειας, τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων με διαφύλαξη της ρευστότητας.

Ο κλάδος παρέμεινε προσηλωμένος στους στόχους τόσο της αναμόρφωσης της δομής δανεισμού και της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής του δομής με διάφορες ενέργειες όπως, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση χαμηλότερων επιτοκίων σε υφιστάμενα δάνεια και την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου 20 εκατ. Ευρώ για την χρηματοδότηση υπεράκτιων έργων

Το 2020 ήταν σίγουρα ένα δύσκολο έτος για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι αγορές ενέργειας κλονίστηκαν έντονα από την ιστορική πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πτώση που οφειλόταν βασικά σε πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων παραγωγών και που οδήγησε στην αναβολή ή ακόμα και στην ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων. Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 επηρέασε ακόμη περισσότερο τη ζήτηση ενέργειας, εξαιτίας των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλο τον πλανήτη.

Σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς, ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε σημαντικά στα 309 εκατ. ευρώ το 2020, 18% χαμηλότερα από τα επίπεδα των 378 εκατ. ευρώ το 2019. Παρ’ όλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε ανθεκτικότητα στις αναταράξεις αυτής της περιόδου, όπως φαίνεται ενδεικτικά από τις συνεχείς προσπάθειες να εντείνει την παρουσία της σε νέες αγορές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Βόρεια Αφρική και η Ασία κερδίζοντας νέα έργα:

Baltic Pipe (Energinet), αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου 142 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 32-36 ιντσών,

King's Quay, 30 χλμ. με σωλήνες διαμέτρου 16 ιντσών σε μεγάλα βάθη (1.250μ.) στον Κόλπο του Μεξικού

Anglo American, αγωγός μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) 35 χλμ., με σωλήνες διαμέτρου 24 ιντσών στη Χιλή,

BG, Shell Colibri, υποθαλάσσιος αγωγός 93 χλμ., με σωλήνες διαμέτρου 16 ιντσών στον Κόλπο του Μεξικού,

PPC, αγωγός φυσικού αερίου 150 χλμ., με σωλήνες διαμέτρου 12 ιντσών στην Αίγυπτο.

Επίσης ασκήθηκε «σφιχτή» διαχείριση κεφαλαίου κίνησης που εξασφάλισε ρευστότητα και επέτρεψε την χρηματοδότηση επενδύσεων 15,5 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2020 μέσω λειτουργικών ταμειακών εισροών.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατάφερε να εκτελέσει ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών της, ενώ παράλληλα εφάρμοσε ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους. Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος αύξησε τα περιθώρια κέρδους του ως προς το αναπροσαρμοσμένο α-EBITDA (8,1% για το δεύτερο εξάμηνο 2020 έναντι 7,2% για το δεύτερο εξάμηνο 2019 και 5,7% το πρώτο εξάμηνο του 2020) και κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 3,4 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, τα οποία υπερκάλυψαν τις ζημιές του πρώτου εξαμήνου