Αύξηση 1,9% στο ΑΕΠ το 2019

Αύξηση 1,9% στο ΑΕΠ το 2019

Αύξηση κατά 1,9% κατέγραψε το 2019 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εξέλιξη που δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της κυβέρνησης για άνοδό του πάνω από 2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ το 2019 σε όρους όγκου ανήλθε σε 194,4 δισ. ευρώ έναντι 190,8 δισ. ευρώ το 2018.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, η μείωση του ΑΕΠ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ήταν η αιτία που περιορίσθηκε σε επίπεδα κάτω του 2%. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2019, παρουσίασε μείωση κατά 0,7%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2019, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2018 αύξηση μόλις 1%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.
- Μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5%.
- Μείωση κατά 5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 6,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,9%.

Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018.
- Αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,3%.
- Μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,2%.

Σημειώνεται πως η δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το έτος 2019 είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2020.

AP Photo/Petros Giannakouris