Απ. Βακάκης: Μέσω της Τanocerian Maritime Ltd ο έλεγχος του 23,22% της Jumbo

Απ. Βακάκης: Μέσω της Τanocerian Maritime Ltd ο έλεγχος του 23,22% της Jumbo

Στο 23,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Jumbo διαμορφώνεται η έμμεση συμμετοχή του προέδρου της εταιρείας Απόστολου Βακάκη, με τη διαφορά ότι πλέον κάτοχος των μετοχών είναι η Tanocerian Maritime Cyprus Ltd η οποία ελέγχεται από τον ίδιο μέσω της Karpathia Foundation.

Η Τanocerian Maritime Cyprus Ltd απορρόφησε την Tanocerian Maritime SA, με αποτέλεσμα οι 31.589.966 μετοχές της έμμεσης συμμετοχής του Απ. Βακάκη να περάσουν στην πρώτη, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από το αλλοδαπό ίδρυμα Karpathia Foundation.