7ος χρόνος, ημέρα 2180η
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Alpha Bank: Η αύξηση κεφαλαίου και οι προσδοκίες

Alpha Bank: Η αύξηση κεφαλαίου και οι προσδοκίες

Με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank έχουμε πλέον μια πιο καθαρή εικόνα της διαδικασίας καθώς και των αποτιμήσεων που διαμορφώνονται σε διάφορα επίπεδα τιμής της αύξησης.

Αν υποθέσουμε ότι η αύξηση λαμβάνει χώρα στο εύρος 0,90 ως υποθετικό κατώτατο και έως 1,20 ευρώ το οποίο είναι το βέβαιο μέγιστο.

Ο υφιστάμενος μέτοχος για κάθε 100 μετοχές που είχε στην κατοχή του πριν τις 25 Ιουνίου θα έχει το δικαίωμα προτεραιότητας για την απόκτηση 57 μετοχών εφόσον η αύξηση πραγματοποιηθεί στα 0,90 ευρώ οι οποίες προοδευτικά μειώνονται σε 43 στο ανώτατο του εύρους.

Ωστόσο, επειδή η τιμή της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό ο μέτοχος που έχει το δικαίωμα προτεραιότητας θα πρέπει να υπολογίσει τη συμμετοχή στο ανώτατου του εύρους και να δεσμεύσει το αντίστοιχο ποσό: Για κάθε 100 μετοχές ο υπολογισμός θα αφορά 51,6 ευρώ (43x1,20 ευρώ) και στο τέλος ανάλογα με την κάλυψη και την τιμή που θα κλείσει η αύξηση θα λάβει και τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών.

Το εύρος της αποτίμησης στα δύο άκρα κινείται μεταξύ 0,38 και 0,47 φορές την ενσώματη καθαρή θέση με τη μέση τιμή των τριών άλλων τραπεζών να βρίσκεται στο 0,52x και τις ευρωπαϊκές τράπεζες να κινούνται στις 0,66 φορές.

Επομένως, η υποθετική τιμή της ΑΜΚ δίνει κίνητρο συμμετοχής καθώς ενσωματώνει έκπτωση έναντι του συστημικού γκρουπ αλλά και των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στο ενημερωτικό δελτίο επίσης γίνεται αναφορά στην κερδοφορία του ομίλου για τις χρήσεις 2021 – 2024, γεγονός όχι και τόσο σύνηθες σε δελτία αυξήσεων κεφαλαίου που αν μη τι άλλο βγάζει μια αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την πορεία εξέλιξης των μεγεθών.

Συγκεκριμένα η Alpha Bank αναμένει καθαρά κέρδη 520 εκατ. ευρώ το 2023 και 610 εκατ. ευρώ το 2024. Φέτος η κερδοφορία θα κινηθεί στα 320 εκατ. ευρώ πριν τις προβλέψεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 3,3 δισ. ευρώ. Με αποτίμηση στα 2,5 δισ. ευρώ μετά την αύξηση η κερδοφορία του 2023 φαίνεται ικανή να υποστηρίξει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κεφαλαιοποίησης.

Τέλος, η αύξηση θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της μετοχής η οποία εκ νέου θα θέσει υποψηφιότητα για συμμετοχή σε δείκτες ή την αύξηση της στάθμισης της σε όσους ήδη συμμετέχει. Η παρουσία με κεφαλαιοποίηση που θα έχει πλέον σοβαρή απόσταση από τα δύο δισ. ευρώ και θα τοποθετεί την τράπεζα στη δεύτερη θέση των κεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών θα κάνει τη μετοχή πιο διακριτή σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια ή σε κεφάλαια παθητικής διαχείρισης. Ο Νοέμβριος δεν είναι μακρυά.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.