Alpha Bank: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής

Alpha Bank: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής

Την έγκριση του σχεδίου πράξης διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής με σύσταση νέας εταιρείας ανακοίνωσε η Alpha Bank στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Στρατηγικού της Σχεδίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η τράπεζα, στο πλαίσιο της διαδικασίας Διάσπασης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας θα μεταβιβαστεί στην νέα εταιρία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Alpha Bank, που περιλαμβάνονται στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, εμφανίζονται στον από 30.06.2020 ισολογισμό μετασχηματισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»).

Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Alpha Bank μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της πράξης διάσπασης συντελείται η Διάσπαση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης») και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Alpha Bank και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Επωφελούμενη συνιστάται με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

(β) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται, εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), που εισφέρεται σε αυτήν λόγω της Διάσπασης και απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Alpha Bank, μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σε αυτή μετά τη Διάσπαση. Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Διάσπασης.