«Ναι» υπό όρους στην επιβολή πλαφόν στο αέριο
Eurokinissi
Eurokinissi

«Ναι» υπό όρους στην επιβολή πλαφόν στο αέριο

«Αυτό που διαπιστώνεται από πολλούς είναι ότι πλέον καθίσταται πιο αναγκαίος από ποτέ ο συντονισμός των πολιτικών και δράσεών μας προς αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνακόλουθες επιπτώσεις λόγω της επιβολής των κυρώσεων. Και τούτο ώστε να μην υιοθετούνται αλληλοσυγκρουόμενες πολιτικές μεταξύ των χωρών της ΕΕ και όχι μόνο», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, από το βήμα του 18ου Συνεδρίου του «Economist» που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Το συνέδριο εξετάζει τις οικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία και της απαράδεκτης, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης, εισβολής της Ρωσίας.

Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέλυσε τις θέσεις της κυπριακής κυβέρνησης σημειώνοντας ότι:

- Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να είναι συμπληρωματική της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των τιμών στην ενέργεια θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα, ώστε να μη προσθέτουν κι’ άλλο στις πληθωριστικές πιέσεις.

- Η στήριξη θα πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

- Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι καλά μελετημένες και καλά στοχευμένες, λαμβάνοντας υπόψη και εθνικές ιδιαιτερότητες, μεγιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην οικονομία της Ρωσίας και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να τερματιστεί από υποτιθέμενους «σύμμαχους» η μη συμμόρφωση με κυρώσεις, η οποία διαβρώνει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, με παράλληλη αποκόμιση κερδών εις βάρος των ευρωπαϊκών οικονομιών που τις εφαρμόζουν.

- Σε σχέση με πρόταση αριθμού κρατών-μελών για καθορισμό ανώτατου ορίου τιμής του φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, δεν θα δημιουργεί ανισορροπίες στην αγορά ενέργειας, ούτε φυσικά προηγούμενο σε σχέση με πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται υπό συνήθεις συνθήκες αγοράς.

- Την ίδια στιγμή θα πρέπει να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών-μελών, να μην οδηγεί τους προμηθευτές φυσικού αερίου προς χώρες που θα συνεχίζουν να αγοράζουν σε ψηλότερες τιμές και να μην αποτρέπει επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου που μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μας.

- Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν επιλογές για το πώς μπορεί να γίνει χρήση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών [Emissions Trading System - ETS] για την αντιμετώπιση των σημερινών υψηλών τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ρυθμό ανάπτυξης της πράσινης μετάβασης.

- Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους, καθώς και στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού με βιώσιμο τρόπο, διευκολύνοντας έτσι και το έργο της νομισματικής πολιτικής να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας.

- Θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.

«Απολογούμαι», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, «για τις εκτενείς μου αναφορές, αλλά έκρινα πως η θεματολογία της Συνόδου αποτελούσε μια ευκαιρία να αναφερθώ στα σημερινά οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, τους σχεδιασμούς μας, αλλά και τη θέση μας όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Ο Κύπριος Πρόεδρος κατέληξε λέγοντας: «Αυτό για το οποίο νιώθω ήσυχη τη συνείδηση και καταληκτικά αναφέρω είναι πως θα παραδώσουμε στην επόμενη διακυβέρνηση ένα πετυχημένο μοντέλο οικονομικής πολιτικής, με συγκεκριμένες μελλοντικές στοχεύσεις, μεταρρυθμίσεις και δράσεις που αναμένεται να εδραιώσουν ακόμη πιο δυναμικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στις εξαίρετες προοπτικές που δημιουργούνται στους κύριους παραγωγικούς τομείς.

Αυτό ήταν το χρέος μου έναντι της χώρας μου και των συμπολιτών μας: H δημιουργία στέρεων θεμελίων οικονομικής ανάπτυξης, που όχι μόνο θα αποτελούν τη βάση αντιμετώπισης των όποιων απρόβλεπτων κρίσεων, αλλά θα δημιουργούν και πραγματικές προοπτικές περαιτέρω ευημερίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ