Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνoύμε και του Qatargate
Shutterstock
Shutterstock
OLAF

Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνoύμε και του Qatargate

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνά και των θεμάτων που ερευνώνται στο Qatargate.

H OLAF παρακολουθεί τις πρόσφατες αναφορές στον τύπο για υποψίες διαφθοράς και πιθανές επιπτώσεις νυν και πρώην βουλευτών και προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Εύας Καϊλή.

Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, η OLAF ολοκλήρωσε έρευνα σχετικά με υποψίες απάτης στη διαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης διαπιστευμένων βουλευτών (APAs) από δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της OLAF Βίλε Ιτάλα δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ζητημάτων που διερευνά η OLAF και των θεμάτων που ερευνώνται στο "Qatargate", όπως έχει ονομαστεί το θέμα από πολλούς. Όταν πρόκειται για το λεγόμενο Qatargate, η OLAF παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά, σύμφωνα με την ερευνητική εμπειρία και την αναλυτική της εμπειρία.Η εντολή της OLAF περιλαμβάνει όντως διοικητικές έρευνες για σοβαρά παραπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, από αξιωματούχους της ΕΕ ή μέλη θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που μπορούν να βλάψουν τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσο και τη φήμη της. Είμαστε σε επαφή με τις βελγικές αρχές για το θέμα».

Η έρευνα της OLAF, η οποία διεξήχθη συμπληρωματικά με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022 και η τελική έκθεση στάλθηκε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τα συμπεράσματα της OLAF αφορούσαν κακοδιαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης για τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς. Ως προς αυτό, απεστάλησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικονομικές και πειθαρχικές συστάσεις. Η OLAF σκοπεύει επίσης να εκδώσει διοικητική σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οποιαδήποτε πιθανή συνέχεια στις συστάσεις της OLAF αποτελεί προνόμιο των αρμόδιων αρχών, στην προκειμένη περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η OLAF σέβεται πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης οποιωνδήποτε προσώπων ή οντοτήτων που αφορά μια έρευνα.

Η OLAF δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Η OLAF δεν μπορεί να σχολιάσει πιθανές έρευνες που επηρεάζουν πρόσωπα που κατονομάζονται σε άρθρα των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλίσει τις απαιτήσεις νομικού απορρήτου οποιασδήποτε πιθανής έρευνας ή επακόλουθης διοικητικής ή δικαστικής παρακολούθησης.