Οι... θερινές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που δεν γνωρίζετε!

Οι... θερινές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που δεν γνωρίζετε!

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, το σύνολο εκείνων των ρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με τους κανόνες κίνησης πεζών και οχημάτων στους δρόμους, έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, υφιστάμενος κάθε τόσο μία σειρά βελτιώσεις. Πλέον πρόσφατη είναι εκείνη που αφορά την κίνηση των ποδηλάτων σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν οι διάφορες μορφές της βιώσιμης κινητικότητας.

Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια σειρά εντελώς νέες πινακίδες, είτε επισήμανσης κινδύνου (τριγωνικές) είτε ρυθμιστικές στις οποίες κάνει ποικιλοτρόπως την εμφάνισή του το ποδήλατο – με πλέον χαρακτηριστικές αυτές στις οποίες εμφανίζεται και η έννοια της διάβασης ποδηλάτου, είτε αυτόνομης είτε από κοινού με τη διάβαση πεζών. Επιπλέον, με άλλες πινακίδες ορίζονται είτε αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτων είτε η δυνατότητα κίνησής τους μαζί με τα λεωφορεία. Και καθώς το ποδήλατο έχει την τιμητική του το καλοκαίρι, για αυτό και κάναμε λόγο για «θερινές» πινακίδες κυκλοφορίας – τονίζουμε ωστόσο ότι οι πινακίδες αυτές, όπου τις δείτε, ισχύουν για ΟΛΟ τον χρόνο!

(Κ - 43) Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων 

(Κ - 44) Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων 

 

(Π - 21α) Διάβαση ποδηλάτων.

(Π - 21β) Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων. 

(Π - 21γ) Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων.

(Π - 31δ) Χώρος Επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλάτων.

(Ρ - 66α) Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα.

 

(Ρ - 67α) Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.

(Ρ - 68α) Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.

(Π - 121) Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

(Π - 121α) Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. 

(Π - 122) Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. 

(Π - 122α) Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης.

(Π - 99α) Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ. και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη

κυκλοφορία. 

(Π - 100α) Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ. και ποδηλάτων, αντίθετης

ροής με την κυκλοφορία.

(Π - 104α) Αποκλειστική λωρίδα Μ.Μ.Μ., μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.