Ο Όμιλος Volkswagen ιδρύει εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Όμιλος Volkswagen ιδρύει εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο μέλλον, τα ψηφιακά προϊόντα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ ή AI) θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τον Όμιλο Volkswagen. Οι νέες εφαρμογές infotainment και πλοήγησης, η υψηλής απόδοσης αναγνώριση ομιλίας, οι εκτεταμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου και η μεγάλη ενσωμάτωση των ψηφιακών συστημάτων σε αυτό θα εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, βελτιώνοντας την εμπειρία από το προϊόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Volkswagen έχει δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο «Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Lab).

Η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί ως ένα παγκοσμίως δικτυωμένο κέντρο ικανοτήτων και εκκολαπτήριο ιδεών. Το AI Lab θα εντοπίζει νέες ιδέες προϊόντων για τον Όμιλο Volkswagen και θα τις συντονίζει εντός του Ομίλου. Όσο οι ανάγκες θα αυξάνονται θα υπάρχει συνεργασία με τον τομέα τεχνολογίας στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Βόρεια Αμερική.

Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, ο Όμιλος Volkswagen σκοπεύει να απλοποιήσει τη συνεργασία με τις εταιρείες τεχνολογίας με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της δυναμικής της καινοτομίας και της ταχύτητας του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ ή ΑΙ). Στόχος είναι η ταχεία ανάπτυξη ψηφιακών πρωτοτύπων και η μεταφορά τους στις μάρκες του Ομίλου για εφαρμογή.

Ο Oliver Blume, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen και της Porsche AG ανέφερε: «Με την Τεχνητή Νοημοσύνη θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πραγματική προστιθέμενη αξία. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε το αυτοκίνητο με εξωτερικά ψηφιακά οικοσυστήματα δημιουργώντας μια ακόμη καλύτερη εμπειρία προϊόντος. Η συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς. Στο μέλλον, σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε τη συνεργασία τόσο από άποψης οργάνωσης όσο και κουλτούρας».

Η Volkswagen θέλει να φέρει προϊόντα Tεχνητής Nοημοσύνης στο αυτοκίνητο και το περιβάλλον

Ο Όμιλος Volkswagen δεσμεύεται να ενσωματώνει συνεχώς στα μοντέλα του νέα ψηφιακά προϊόντα με Τεχνητή Nοημοσύνη (TN ή ΑΙ) και να προσφέρει στους πελάτες του προστιθέμενη αξία η οποία θα επεκτείνεται πέρα από τα αυτοκίνητά τους.

Μεταξύ άλλων, η Volkswagen βλέπει σημαντικές δυνατότητες στην υψηλής απόδοσης αναγνώριση ομιλίας καθώς και στις υπηρεσίες που συνδέουν το ψηφιακό περιβάλλον των ίδιων των χρηστών με το αυτοκίνητο.

Οι εκτεταμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου θα είναι εξίσου σημαντικές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κύκλους φόρτισης που θα έχουν βελτιστοποιηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, προληπτική συντήρηση και δικτύωση των αυτοκινήτων με υποδομές, όπως τα σπίτια των πελατών («έξυπνο σπίτι»).

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης για νέες ιδέες προϊόντων και τη γρήγορη παραγωγή πρωτοτύπων

Το AI Lab δεν θα κατασκευάζει μοντέλα παραγωγής, αλλά θα λειτουργεί ως εκκολαπτήριο ιδεών για τον Όμιλο Volkswagen. Η εταιρεία θα εντοπίζει σε όλο τον κόσμο νέες ιδέες προϊόντων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, το AI Lab θα αναπτύσσει τις ιδιαίτερα υποσχόμενες ιδέες σε συνεργασία με εταίρους, όταν θα υπάρχει η ανάγκη, για την παραγωγή αρχικών πρωτοτύπων. Η AI Lab θα διαθέτει μια ομάδα ειδικών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θα συνεργάζεται στενά με όλες τις μάρκες. Υψηλά ιστάμενα στελέχη των ομάδων των μαρκών του Ομίλου θα αποτελούν το εποπτικό συμβούλιο.

Η ολιγομελής αλλά ισχυρή οργάνωση του AI Lab και η άμεση συμμετοχή των ομάδων των μαρκών στο Εποπτικό Συμβούλιο θα επιτρέψουν την επικοινωνία μεταξύ ισότιμων εταίρων στο δυναμικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα επιταχύνουν τις διαδικασίες και θα απλοποιήσουν τη συνεργασία μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εταιρειών τεχνολογίας.

«Με το νέο μας "AI Lab", συνδυάζουμε την τεχνολογική εξειδίκευση, την ευελιξία και την ταχύτητα στη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας στον εξαιρετικά δυναμικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε ο Michael Steiner, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης της Porsche AG και συμπλήρωσε: «Θα επιδιώξουμε ιδιαίτερα υποσχόμενες πρωτοβουλίες στην αγορά, μαζί με συνεργάτες όπου αυτό είναι απαραίτητο, ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες συμφωνίες και συνεργασίες στην κανονική παραγωγή».

Ήδη διεξάγονται διερευνητικές συζητήσεις για τα πρώτα προϊόντα με διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας.

Υψηλά ιστάμενα στελέχη για τη διοίκηση του νέου Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Lab)

Στο διοικητικό συμβούλιο του AI Lab θα μετέχει ο Carsten Helbing ως CEO και η Carmen Schmidt ως CLO & CBO.

Αναγνωρισμένοι ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι υπεύθυνοι για τις τεχνικές λειτουργίες της διοίκησης. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των μαρκών Volkswagen, Audi και Porsche.

Περισσότερα για τη Volkswagen στην επίσημη ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας