Ρυθμίζοντας τον αντίκτυπο της ανοσίας στα ατομικά δικαιώματα

Ρυθμίζοντας τον αντίκτυπο της ανοσίας στα ατομικά δικαιώματα

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος από τότε που η νέα πανδημική νόσος COVID-19 σταμάτησε τα διεθνή ταξίδια, άδειασε αθλητικά στάδια και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων και μετέφερε τις εργάσιμες ημέρες πολλών εργαζομένων από το γραφείο στο σπίτι. Καθώς οι εμβολιασμοί κατά του ιού SARS-Cov-2 συνεχίζουν να αυξάνονται, αναμένεται με ανυπομονησία η επιστροφή στην «κανονικότητα», με την προσοχή να στρέφεται γρήγορα σε ό,τι θα μπορούσε να μοιάζει με έναν μετα-πανδημικό κόσμο.

Τα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων ή τα διαπιστευτήρια υγείας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση του εμβολιασμού κατά της COVID-19 ενός ατόμου, ή/και της υποβολής σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, ή/και της ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 κερδίζουν έδαφος σε όλο τον κόσμο για να ανοίξουν εκ νέου ταξίδια και άλλες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης (1), η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (2) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ανακοινώσει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο να επιτρέψουν σε άτομα με απόδειξη εμβολιασμού να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που είχαν απαγορευτεί από τους περιορισμούς του COVID-19.

Η Αυστραλία, η Δανία και η Σουηδία έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή τους και το Ισραήλ, το οποίο οδηγεί τον κατά κεφαλήν εμβολιασμό διεθνώς, εκδίδει ήδη «πράσινα διαβατήρια» σε εμβολιασμένους κατοίκους του. Ενώ κάθε πρωτοβουλία έχει τις ιδιοσυγκρασίες της, είναι γενικά προσπάθειες να πιστοποιηθεί ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, μέσω μιας σειράς αντικειμένων (εντύπων ή ψηφιακών) που αναφέρονται ευρέως ως «διαβατήρια».

Η Κίνα έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα διαβατήριο εμβολίων για τους εσωτερικούς ταξιδιώτες. (3) Η Air New Zealand σχεδιάζει να ξεκινήσει μια ψηφιακή εφαρμογή υγείας αυτόν το μήνα που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα διαβατηρίων εμβολίων. (4)

Και στις ΗΠΑ, παρόλο που το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) δήλωσε ότι ακόμη και αυτοί που εμβολιάστηκαν θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια, οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν ομοσπονδιακή καθοδήγηση σχετικά με προσωρινά πιστοποιητικά υγείας για την παρακολούθηση των ταξιδιωτών μέσω εμβολιασμού κατά της COVID-19 ή εξέτασης με αρνητικό αποτέλεσμα. (5)

Επίσης στις 27/4/2021 εξέδωσε σύσταση ότι οι Αμερικανοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά της COVID-19 δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους εάν περπατούν, τρέχουν, κάνουν πεζοπορία ή ποδηλασία μόνοι τους, με μέλη της οικογένειάς τους ή εάν παρευρίσκονται σε μικρές υπαίθριες συγκεντρώσεις (6)!

«Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα ένα «Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό» που θα αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο: έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση. Όλες οι φορείς έκδοσης θα διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής.

Όλα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων στην κάθε χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κατόχου του πιστοποιητικού δεν περνούν μέσω της πύλης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λογισμικό το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (25/3/2021), ο πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δεν μπορεί και να οδηγήσει σε διακρίσεις σε βάρος των ατόμων που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Τα δεδομένα των πολιτών πρέπει να είναι ασφαλή και μόνο τα απαραίτητα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.» (7)

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό της ΕΕ περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διατηρούνται από τις χώρες επίσκεψης.

Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, και το σύστημα πιστοποιητικών θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει τη λήξη της έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Τα ζητήματα που αφορούν τον GDPR

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ, EDPB) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ, EDPS) με την κοινή τους γνωμοδότηση 4/2021 δήλωσαν ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν επιτρέπουν και δεν πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Έθεσαν επίσης τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν ειδικά τον GDPR (8):

Υπεύθυνοι και εκτελούντες την επεξεργασία - Θα πρέπει να δημοσιοποιείται μια λίστα υπευθύνων, εκτελούντων την επεξεργασία και παραληπτών αυτών των δεδομένων.

Νόμιμη, δίκαιη και διαφανής επεξεργασία - Η νόμιμη βάση για τα μέτρα πρέπει να ορίζεται στον κανονισμό. Το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολόγηση της ανάγκης επεξεργασίας των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις διαφάνειας.

Περιορισμός σκοπού - Τα πιστοποιητικά πρέπει να περιορίζονται μόνο στη νόσο COVID-19.

Οι αρχές ελαχιστοποίησης δεδομένων πρέπει να υιοθετηθούν για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και να ληφθεί υπόψη εάν όλες οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιληφθούν στον κωδικό QR των πιστοποιητικών.

Ακρίβεια - Τα τροποποιημένα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον ακριβή.

Περιορισμός αποθήκευσης - Η ημερομηνία λήξης για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να καθοριστεί και τα δεδομένα να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες περίοδοι αποθήκευσης ή να καθοριστούν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων αποθήκευσης. Η περίοδος αποθήκευσης στα κράτη μέλη δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέλος της πανδημίας COVID-19.

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Η πρόταση πρέπει να αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες της επεξεργασία λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τακτικές δοκιμές, αξιολόγηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων.

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων - Οι προτάσεις αναφέρουν ότι «[ο] κάτοχός του δικαιούται να ζητήσει την έκδοση νέου πιστοποιητικού εάν τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο πιστοποιητικό δεν είναι είτε ακριβή ή ενημερωμένα». Αυτό συμβαδίζει με τα άρθρα 5.1.δ και 16 του GDPR. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των πολιτών.

Προστασία δεδομένων από προεπιλογή (by default) - Οι τεχνικές επαλήθευσης που δεν απαιτούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιούνται από προεπιλογή, όποτε είναι τεχνικά δυνατό.

Οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση του εμβολιασμού, υποβολής σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 του κατόχου και για διεθνείς λόγους διαλειτουργικότητας.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει εάν αναμένεται διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και να περιλαμβάνει διασφαλίσεις στη νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι τρίτες χώρες θα επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πρόταση.

Χρήση αρχών κι εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων

Τα διαβατήρια εμβολιασμού κατά της COVID-19 εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα, τη δικαιοσύνη και την αξιοπιστία τους. Ωστόσο, η εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων στη διάθεση των διαβατηρίων εμβολιασμού θα μπορούσε να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν έναν δίκαιο και ασφαλή ρόλο στην επιστροφή στην ομαλότητα.

Πάντα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υγεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, μόνο τα απαραίτητα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται και πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακρίβεια, η ασφάλεια των δεδομένων και η λογοδοσία.

Για όλα τα παραπάνω είναι «προφανής» η υποχρεωτική εφαρμογή της εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία δεδομένων στην κάθε εφαρμογή (DPIA) σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να εκτιμηθεί ποιες πληροφορίες χρειάζονται, πώς θα αποθηκευτούν και θα κοινοποιηθούν και για πόσο καιρό και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Προβληματισμός χρήσης διαβατηρίων εμβολιασμού

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιταλίας (Garante) εξέδωσε οδηγίες που δηλώνουν ότι τα δεδομένα εμβολιασμού είναι «ιδιαίτερα ευαίσθητα» και «η εσφαλμένη χρήση μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τη ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων». (8)

Η χρήση διαβατηρίων εμβολιασμού κατά της COVID-19 για την προσαρμογή των περιορισμών εγείρει τις ακόλουθες σοβαρές ανησυχίες (9):

- Ενώ η παροχή εμβολίων παραμένει περιορισμένη, τα προνόμια σε άτομα που είναι αρκετά τυχεροί και έχουν αποκτήσει πρώιμη πρόσβαση είναι ηθικά αμφισβητήσιμα.

- Ακόμη και μετά την όποια ανακούφιση των περιορισμών εφοδιασμού, τα ποσοστά εμβολιασμού μεταξύ φυλετικών μειονοτήτων και πληθυσμών χαμηλού εισοδήματος φαίνεται πιθανό να παραμείνουν δυσανάλογα χαμηλά (πιθανά δεν αφορά την ΕΕ).

- Η έκταση της προστασίας που παρέχεται από τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα έναντι νέων παραλλαγών, δεν είναι ακόμη καλά κατανοητή, ούτε είναι η πιθανότητα μετάδοσης ιών από άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

- Το προνόμιο των εμβολιασμένων θα τιμωρήσει τα άτομα με θρησκευτικές ή φιλοσοφικές αντιρρήσεις για τον εμβολιασμό.

- Δεν έχουμε ακόμα μια συναινετική προσέγγιση για την ακριβή πιστοποίηση του εμβολιασμού.

Ένας συνασπισμός 28 ομάδων υπεράσπισης και πολιτικών ελευθεριών (μεταξύ των οποίων και η ελληνική Homo Digitalis) έστειλε στις 26/4/2021 επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέποντας την επανεξέταση του προτεινόμενου προγράμματος ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.

Οι οργανισμοί «ανησυχούν για την έλλειψη προστασίας των δεδομένων προσωπικoύ χαρακτήρα» στην παρούσα πρόταση, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν εγγυήσεις κατά της επιτήρησης» και ότι το πρόγραμμα «πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσει τον κίνδυνο για την προστασία δεδομένων» όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόσουν τα πιστοποιητικά σε άλλες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν (11):

Ακόμη και αν το πιστοποιητικό δεν είναι «κάρτα εμβολιασμού» και η Επιτροπή προβλέπει ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα γίνουν επίσης δεκτά από τις αρμόδιες αρχές, μια απλή αποδοχή των εν λόγω αποτελεσμάτων δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί ότι το πιστοποιητικό δεν θα οδηγήσει την κοινωνία σε δύο επίπεδα με τους εμβολιασμένους να απολαμβάνουν το πλήρες σύνολο των δικαιωμάτων τους, ενώ οι μη εμβολιασμένοι να αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην απόκτηση παρόμοιων δικαιωμάτων. Αυτό διασφαλίζεται μόνο εάν τα κράτη μέλη κάνουν τις εξετάσεις για τον SARS-Cov-2 εύκολα προσβάσιμες (τόσο γεωγραφικά όσο και οικονομικά) για όσους δεν εμβολιάζονται.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, τα πιστοποιητικά θα εκδοθούν σε «πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους» και σε άτομα που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Εάν τα πιστοποιητικά γίνουν (νόμιμα ή πρακτικά) προϋπόθεση για ταξίδια ή για πρόσβαση σε υπηρεσίες, τα άτομα χωρίς καθεστώς διαμονής, όπως οι μετανάστες χωρίς έγγραφα, θα αντιμετωπίσουν αδικαιολόγητα προβλήματα στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή. Τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται (κατόπιν αιτήματος) σε όλους τους κατοίκους της Ένωσης.

Σύμφωνα με την πρόταση 2021/0068 (COD), τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν τα «πιστοποιητικά που αποτελούν το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό σε ψηφιακή ή σε χαρτί μορφή ή και τα δύο». Η ψηφιακή μορφή προορίζεται να εμφανίζεται και να αποθηκεύεται σε κινητές συσκευές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που εκδίδουν μόνο ψηφιακά πιστοποιητικά ενδέχεται να επιδεινώσουν τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά και στις δύο μορφές αυτόματα ή, εάν επιθυμούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό μόνο σε ψηφιακή μορφή, για να διασφαλίσουν ότι όλα έχουν την απαραίτητη συσκευή που απαιτείται για την αποθήκευση και την εμφάνισή τους.

Απαιτείται πολιτική ορθής χρήσης και έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης απαίτησης για χρήση

Καθώς λοιπόν τα προγράμματα πιστοποίησης εμβολιασμού κατά της COVID-19 πολλαπλασιάζονται (μετά από απαιτήσεις επιχειρήσεων και πολιτών), θα χρειαστούν πρόσθετες οδηγίες, μαζί με επιμελή επιβολή κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής σε καταγγελίες και αναφορές καταγγελλόντων (whistleblowers).

Μέχρι τώρα, στη βιασύνη να «δημιουργήσουν» τα «διαβατήρια» και να επιτρέψουν στους πολίτες τους να επιστρέψουν σε κάποια κατάσταση πριν από την πανδημία, οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης συστημάτων επαλήθευσης του καθεστώτος εμβολιασμού και πώς να επιλύσουν τις διαφορές που αναπόφευκτα θα προκύψουν από αυτά. Αντί να επικεντρώνονται σε τεχνικές μεθόδους για την επαλήθευση της κατάστασης του εμβολιασμού, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εργάζονται για να καθορίσουν σαφείς οδηγίες για τα ακόλουθα: (11)

- Πώς οι πληροφορίες για την κατάσταση του εμβολίου μπορούν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

- Ποιος μπορεί να αναγκάσει την αποκάλυψή του πιστοποιητικού / διαβατηρίου;

- Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των δικαιωμάτων ενός ατόμου;

- Πώς θα επιλυθούν διενέξεις σχετικά με τη χρήση του;

Χωρίς σαφείς πολιτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες θα επιτρέψουν τον εμβολιασμό να επηρεάσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους, σαφείς διατυπώσεις ιδιωτικής διακριτικής ευχέρειας να χρησιμοποιούν το καθεστώς εμβολιασμού για να επηρεάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και ένα σύστημα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από κατάχρηση αυτών των συστημάτων, λίγα άτομα θα έχουν εμπιστοσύνη στην ισότητα του συστήματος.

Συμπεράσματα

Αν και η έννοια των διαβατηρίων εμβολιασμού δεν είναι καινούργια, η σαφής προστασία της ιδιωτικότητας και της γνησιότητας είναι βασικά ζητήματα, καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες συνεχίζουν να εξετάζονται και να αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο ως απάντηση στην πανδημία COVID-19.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο πρωταρχικός της στόχος στην καθοδήγηση ιδιωτικών φορέων δεν είναι η πλήρης εξάλειψη του κινδύνου. Κλειδί στις κυβερνητικές επιλογές είναι η ευέλικτη προσαρμογή. Η ορθολογική και ηθική πολιτική πιστοποίησης εμβολιασμού είναι πιθανό να αλλάζει τακτικά καθώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα εμβολίων, πλησιάζει η ανοσία της αγέλης και αυξάνεται η επιστημονική απόδειξη της αποτελεσματικότητας των εμβολίων ή των περιορισμών.

Τα διαβατήρια εμβολίων γίνονται μια ακόμη ευκαιρία για ατιμωρησία και ανισότητα στην απάντηση του κόσμου στην πανδημία COVID-19. Δεδομένης της άνισης πρόσβασης στα εμβόλια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρεψε τις κυβερνήσεις να μην αναπτύξουν τεχνολογία «διαβατηρίων εμβολιασμού», καθώς είναι πιθανό να παγιώσουν περαιτέρω τα παγκόσμια χάσματα που δημιουργούνται από την πρόσβαση στο εμβόλιο. Ωστόσο, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις προχωρούν με τα προγράμματα επαλήθευσης εμβολίων, τα οποία είναι πιθανό να νομιμοποιήσουν τη χρήση τους από ιδιωτικούς φορείς και μη δημοκρατικά κράτη.

Όταν μια δικαιολογία για την άσκηση της ατιμωρησίας γίνεται ανοιχτά και δημόσια αναγνωρίζεται ως νόμιμη για πιθανή ιδιωτική χρήση από τις κυβερνήσεις, όπως πιθανά με τα «διαβατήρια / πιστοποιητικά εμβολιασμού», δικαιολογεί την ίδια ατιμωρησία από οποιονδήποτε έχει εξουσία πάνω σε ανθρώπους ή σ’ έναν φυσικό χώρο. Η απειλή να δοθεί σε αυτούς που έχουν εξουσία μια άλλη εξουσία έναντι εκείνων χωρίς αυτήν, γνωρίζοντας πόσο σπάνιο είναι για εκείνους που επηρεάζονται να αναζητήσουν δικαιοσύνη, θα πρέπει να είναι αιτία βαθέως προβληματισμού σχετικά με τη σοφία της πρόσβασης στην πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εργασία και η μετακίνηση σε κατάσταση εμβολιασμού.

Αντί να επικεντρωθούν σε εργαλεία για την επαλήθευση της κατάστασης του εμβολιασμού, οι κυβερνήσεις θα εξυπηρετούσαν καλύτερα γράφοντας σαφείς κανόνες σχετικά με το πότε και πώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρώτα και πώς να επιλύσουν διαφορές σχετικά με τη χρήση τους. Ως μέτρο δημόσιας υγείας, τα διαβατήρια εμβολιασμού δεν προορίζονται πραγματικά για την προστασία των μη εμβολιασμένων, αλλά και για τη μείωση των περιορισμών σε όσους είναι εμβολιασμένοι.

Για όσους ζουν σε μέρη όπου το εμβόλιο είναι άφθονο και η πρόσβαση είναι εύκολη, η κατάσταση εμβολιασμού μπορεί να γίνει ζήτημα προσωπικής επιλογής, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, η πρόσβαση είναι μήνες αν όχι χρόνια μακριά. Και η ατιμωρησία από τη μη σωστή εφαρμογή ενός καλού μέτρου δυστυχώς είναι ένα πολύ οικείο πρόβλημα.

Βιβλιογραφία

 1. https://www.washingtonpost.com/technology/2021/04/08/vaccine-passport-new-york-excelsior-pass/
 2. https://www.bbc.com/news/explainers-55718553
 3. https://www.euractiv.com/section/china/news/china-launches-virus-passport/
 4. https://www.zdnet.com/article/air-new-zealand-to-trial-digital-vaccine-travel-pass-in-april/
 5. https://www.goodmorningamerica.com/news/video/us-airlines-call-vaccine-passports-restart-travel-76358962
 6. https://www.nytimes.com/2021/04/27/health/cdc-new-mask-guidance.html?emc=edit_na_20210427&ref=cta&nl=breaking-news
 7. https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210323IPR00654/psifiako-prasino-pistopoiitiko-diadikasia-katepeigontos-gia-egkrisi-os-ton-iounio
 8. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-042021-proposal_en
 9. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331
 10. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2104289?articleTools=true
 11. https://epicenter.works/sites/default/files/digitalgreencertificate_mep_letter26apr.pdf
 12. https://www.brookings.edu/techstream/impunity-passports-governing-immunitys-impact-on-rights/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=121863596&utm_source=hs_email

Ο συγγραφέας δηλώνει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο συγγραφέας δεν έλαβε οικονομική υποστήριξη για την έρευνα, τη συγγραφή ή/και τη δημοσίευση αυτού του άρθρου.

*Ο Γιάννης Σ. Καλαντζάκης είναι entrepreneur υπηρεσιών υγείας, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPOaaS) & σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ιατρικού τουρισμού και ποιότητας. #IOwnMyHealthData