Οι φόροι υπέρ τρίτων, καλά κρατούν

Οι φόροι υπέρ τρίτων, καλά κρατούν

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου*

Η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, αποτέλεσε ένα από τα πάγια αιτήματα της Τρόικα ήδη από το 2011, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε διαπιστωθεί πως το κόστος των υπηρεσιών και των προϊόντων στην Ελλάδα επιβαρυνόταν με συντεχνιακούς δασμούς και φόρους, επηρεάζοντας δυσάρεστα την τελική κατανάλωση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Οι περισσότεροι είχαμε την εντύπωση πως μετά από το πέρασμα τόσων ετών, το αίτημα της Τρόικα, που αποτελούσε ταυτόχρονα αίτημα και όλων των παραγόντων της αγοράς, αλλά και των απλών πολιτών θα είχε εκπληρωθεί. Θα είχε μπει ένα τέλος στην επιβολή της οικονομικής ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων που έχουν στην κατοχή τους κάποια “κλειδιά που ανοίγουν πόρτες και διαδικασίες”. Όμως αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί.

Έχοντας μπει στη διαδικασία της αντικατάστασης της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει σε πανελλήνιο επίπεδο ήδη από το 2017, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ήρθα αντιμέτωπος με την διατήρηση αυτής της στρέβλωσης μέσω της αναγκαίας έκδοσης Παράβολου 25,00 € υπέρ ΕΚΟΕΜΝ που εκδίδεται από την Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος πέραν του Παράβολο υπέρ Δημοσίου/ Φορέα Δημοσίου “Ναυτιλίας και Αιγαίου /Λοιπές Υπηρεσίες”, κατηγορία παράβολου: “Θαλάσσια Αναψυχή”, Τύπος παράβολου “Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς)”.

ΕΚΟΕΜΝ, λοιπόν. Πρόκειται για τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού. Αποστολή του συγκεκριμένου ταμείου είναι η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού με έσοδα από πόρους εκτός κρατικού Προϋπολογισμού. Το Ταμείο αυτό με τη σειρά του καταβάλει μια ετήσια οικονομική ενίσχυση στους μερισματούχους, που υπολογίζεται με βάση τον μισθολογικό βαθμό και την τυχόν προσαύξηση τους και απονέμεται παράλληλα με το μέρισμα του μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

Τα μερίσματα που καταλήγουν στους δικαιούχους είναι πραγματικά ισχνά. Όμως η επιβάρυνση σε μια σειρά δραστηριοτήτων και διαδικασιών είναι πρωτοφανής. Και η ανάλυση κόστους – ωφέλειας, ιδιαίτερα επισφαλής. Οι υποχρεωτικές εισφορές λοιπόν στο ΕΚΟΕΜΝ, αφορούν σύμφωνα με την απόφαση “Πόροι υπέρ του Ειδικού Κλάδου, ΕΚΟΕΜΝ”, σαράντα οκτώ (48) πράξεις που διενεργούνται από το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για λογαριασμό ή εξυπηρέτηση τρίτων. Θα νόμιζε κάποιος, πως ακριβώς για τις ίδιες πράξεις ο εργαζόμενος στο Λιμενικό Σώμα αμείβεται, μέσω του μισθού του.

Η λίστα με τις πράξεις που απαιτούν εισφορές από τους πολίτες είναι ενδιαφέρουσα. Τα σημαντικότερα έσοδα προέρχονται από τις δραστηριότητες των λιμένων, καθώς το Ταμείο λαμβάνει το 3% επί των εισπράξεων των Λιμενικών Ταμείων και Εταιρειών ΑΕ – Οργανισμών Λιμένων από εκμισθώσεις χερσαίων Ζωνών λιμένων και εισπράττει το 3% του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων. Στην δεύτερη περίπτωση μάλιστα, το Ταμείο εισπράττει μέρος των εισφορών που καταβάλλουν οι πολίτες σε άλλο σωματειακό Ταμείο, των Φορτοεκφορτωτών.

Ας δούμε κάποια άλλα παραδείγματα. Χορήγηση άδειας λειτουργίας κυλικείου ενός πλοίου: 100 ευρώ. Χορήγηση άδειας ανέλκυσης ναυαγίων: 100 ευρώ. Χορήγηση άδειας επισκευής, μετατροπής, συντήρησης και διάλυσης πλοίου: 80 ευρώ. Χορήγηση άδειας απόπλου πλοίων για λιμένες εξωτερικού: 5 ευρώ. Χορήγηση άδειας πηδαλιούχου λάντζας: 5 ευρώ. Χορήγηση άδειας ανέλκυσης, καθέλκυσης σκαφών: 5 ευρώ. Εξαλείψεις υποθηκών και ενεχύρων σε σκάφη: 30 ευρώ. Τόσο οι δικαιολογίες για την καταβολή των εισφορών, όσο και το ύψος των εισφορών λίγο απέχουν από τις παρυφές του παραλογισμού.

Είναι ένας νόμος του 2007, που παραμένει αμετάβλητος και ακέραιος μέχρι το 2019, χωρίς κάποιος να έχει σκεφτεί, το ανήθικο και το άδικο του χαρακτήρα του, την αντιδραστικότητα της εφαρμογής του και το κόστος της γραφειοκρατίας που απαιτείται για τη τήρηση του. Ας ελπίσουμε πως η σημερινή κυβέρνηση θα σκουπίσει όλα τα απομεινάρια της Ελλάδας του χθες και θα συγκρουστεί με το αποκρουστικό προσωπείο του παρελθόντος. Οι αντικειμενικές συνθήκες υπάρχουν και οι πολίτες θα το επικροτήσουν.

*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.