7ος χρόνος, ημέρα 2095η
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Μια πραγματική ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Μια πραγματική ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Έστω και με καθυστέρηση, η κυβέρνηση είναι έτοιμη για την υλοποίηση μιας πραγματικής μεταρρύθμισης στο σύστημα συντάξεων της χώρας, η οποία έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 30 χρόνια. Την μεταρρύθμιση της κεφαλαιοποίησης των επικουρικών συντάξεων πιστώνεται ο υφυπουργός κ. Τσακλόγλου.

Τα οφέλη από την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης θα είναι πολλά, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, και θα ανοίξουν τον δρόμο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο σύστημα συντάξεων της χώρας.

Πρώτον, οι νέες γενιές των ασφαλισμένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) θα αποκτήσουν ατομικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων των διαχρονικών εισφορών τους, και θα έχουν την δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη της περιουσίας τους.

Δεύτερον, το πολιτικό σύστημα δεν θα τολμήσει να παρέμβει στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων, ούτε θα μπορεί να μοιράζει ανέξοδες υποσχέσεις.

Τρίτον, η ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών του επικουρικού ταμείου στην καταξιωμένη ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών θα αποτελέσει αφενός εγγύηση μακροχρόνιας αποδοτικότητας στις επενδύσεις των ασφαλισμένων, και αφετέρου θα δημιουργήσει ουσιαστικά την υποδομή ενός Εθνικού Ταμείου, το οποίο θα διαδραματίσει πλέον τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή για την στήριξη των ελληνικών συμφερόντων στην οικονομία.

Τέταρτον, η θετική εικόνα που θα δημιουργηθεί άμεσα στον πληθυσμό από την λειτουργία του «Σουηδικού Μοντέλου» θα επιβάλλει τον εκ βάθρων εκσυγχρονισμό του συνολικού συστήματος συντάξεων, σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας.

Σημειωτέον, ότι το Σουηδικό ΙΚΑ (καλύπτει την κύρια και την επικουρική σύνταξη) απασχολεί λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια από τις τελειότερες πληροφορικές πλατφόρμες της κοινωνικής ασφάλισης διεθνώς. Επομένως, η μεταφορά τεχνογνωσίας και στα καθ’ ημάς είναι πλέον νομοτέλεια.

Τέλος, οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν το υπόβαθρο για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συστήματος συντάξεων της χώρας, με την επέκταση των Ατομικών Λογαριασμών τόσο στο σύστημα των Κύριων Συντάξεων, όσο και με την επέκταση της Επικουρικής Ασφάλισης στο σύνολο των ασφαλισμένων, με βάση την πρόταση Νεκτάριου-Τήνιου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ποιοι αντιδρούν στην πρόταση του κ. Τσακλόγλου; Οι αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί, οι οποίοι επαναλαμβάνουν την ίδια θέση τα τελευταία 30 χρόνια: να μην αλλάξει τίποτα.

Δεν έβλεπαν την ανάγκη αλλαγών ούτε όταν η Ελλάδα είχε το πιο γενναιόδωρο σύστημα συντάξεων στον αναπτυγμένο κόσμο, ούτε όταν τα 3 Μνημόνια μείωσαν τις συντάξεις από 20% μέχρι 60%. Είναι οι ίδιοι που δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα με την απονομή 500.000 συντάξεων ετησίως σε άτομα 55-65 ετών, με ετήσιο κόστος 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Είναι οι ηθικοί αυτουργοί της οικονομικής καταστροφής των 3.000.000 συνταξιούχων, οι οποίοι υπέστησαν τις συνέπειες μιας ανερμάτιστης και ανεύθυνης πολιτικής που εφαρμόστηκε σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

* O Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς