Η Γεωπολιτική σημασία της ελληνοαιγυπτιακής ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η Γεωπολιτική σημασία της ελληνοαιγυπτιακής ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η χθεσινή υπογραφή του ελληνοαιγυπτιακού ΜοU για την αμφίδρομη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση του «άξονα» Αθηνών-Καΐρου σε στρατηγικό επίπεδο μετά την υπογραφή συμφωνίας για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ τον Αύγουστο του 2020 και τη σύμπραξη των δύο κρατών στη δημιουργία του EMGF τον επόμενο μήνα.

Η ανάγκη υπογραφής του εν λόγω MoU είχε μάλιστα τονιστεί δημόσια από τον Έλληνα πρωθυπουργό κατά την επίσημη επίσκεψη του στο Κάιρο τον περασμένο Ιούνιο και αποτελεί σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι υλοποιείται.

Τα ελληνικά και αιγυπτιακά συμφέροντα συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο σε μια σειρά από κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα από τη Λιβύη και τη Συρία έως το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και του Παλαιστινιακού Ζητήματος.

Αμφότερες οι χώρες συμφωνούν με και ενισχύουν τον ρόλο της Γαλλίας και των ΗΑΕ στην περιοχή, όπως και την ανάγκη εμβάθυνσης των πολυμερών συστημάτων περιφερειακής συνεργασίας όπως το Φόρουμ Φιλία.

Η ηλεκτρική διασύνδεση αλλά και ο σχεδιασμός για άλλες κοινές ενεργειακές υποδομές σε επίπεδο ΦΑ και μελλοντικά Η2, πλαισιώνουν αποτελεσματικά αυτό το δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας δημιουργώντας επιπρόσθετες συνέργειες.

Η διασύνδεση αυτή ενισχύει την ασφάλεια, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα του ΕΣΜΗΕ (Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συμβάλλοντας στη διεύρυνση των διεθνών μας διασυνδέσεων.

Παράλληλα θα διευκολύνει και τη δυνατότητα αμφότερων των χωρών να ενισχύσουν την περαιτέρω ενσωμάτωση ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό τους μείγμα, δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική ηλεκτρική αγορά προς όφελος του τελικού καταναλωτή, ιδίως εάν κανείς λάβει υπόψιν του το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην Αίγυπτο που κυμαίνεται περίπου στα $20/MWh.

Αυτές οι ενεργειακές συνέργειες ζωτικής σημασίας διευρύνουν και ταυτόχρονα εμβαθύνουν την κρίσιμη μάζα συμφερόντων τα οποία θεμελιώνουν την ελληνοαιγυπτιακη στρατηγική σχέση.

Με τον τρόπο αυτό αμβλύνουν την ικανότητα της Τουρκίας να αποδυναμώνει την ελληνοαιγυπτιακή σχέση καθώς αυτήν πλέον αναπτύσσεται και ανθίζει και ανεξάρτητα από τη δυναμική της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.


*Ο Θεοδώρος Τσακίρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας