Η Αθήνα απορρίπτει το τουρκολυβικό Μνημόνιο και τις συντεταγμένες
«Πόλεμος» επιστολών στον ΟΗΕ

Η Αθήνα απορρίπτει το τουρκολυβικό Μνημόνιο και τις συντεταγμένες

Και με νέα επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη η Αθήνα  απορρίπτει τις τουρκικές προσπάθειες να εμφανιστεί το Τουρκολυβικό Μνημόνιο ως Συμφωνία που παράγει έννομα αποτελέσματα και οδηγεί σε  νόμιμες και έγκυρες οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Επιστολή της Ελληνίδας Μονίμου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ Μαρίας Θεοφίλη ( A/74/758) με  ημερομηνία 19 Μαρτίου 2020 απαντά στην πρώτη επιστολή της Τουρκίας της 27ης Φεβρουαρίου με την οποία είχε επιχειρηθεί να δηλωθούν εμμέσως έστω και μονομερώς  οι συντεταγμένες της παράνομης οριοθέτησης Τουρκίας Λιβύης και να δηλωθεί και το Τουρκολυβικό Μνημόνιο, το οποίο ακόμη δεν έχει καταχωρηθεί στην Αρμόδια Υπηρεσία του ΟΗΕ λόγω και της κινητοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών  και των αντιδράσεων χωρών της περιοχής αλλά και μεγάλων δυνάμεων που έχουν δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζουν το Μνημοόνιο. 

Στην επιστολή της  η Μ. Θεοφίλη δηλώνει ότι η «Συμφωνία οριοθέτησης» παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και άλλων κρατών της περιοχής.. και έτσι δεν παράγει νομικά αποτελέσματα και απορρίπτεται στο σύνολο της από την Ελλάδα».. 

Σε ότι αφορά τις συντεταγμένες η Αθήνα δηλώνει ότι είναι  «πλασματικές παράνομες και αυθαίρετες καθώς παραβιάζουν το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες  όπως προβλέπει το άρθρο 121παρ. 2 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και επισημαίνεται ότι η Ελλάδα «απορρίπτει κατηγορηματικά  τις συντεταγμένες της δήθεν τουρκικής υφαλοκρηπίδας» που δεν έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα ούτε μπορεί να γίνει επίκληση τους έναντι της Ελλάδας».

Τέλος, η επιστολή επισημαίνει ότι η Ελλάδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Η Μ.Θεοφιλη παραπέμπει επίσης στην προηγούμενη επιστολή  της με την οποία αναλυτικά παρουσιάζονται και τα επιχειρήματα περί ακυρότητας της Συμφωνίας λόγω μη έγκυρης και νόμιμης διαδικασίας  υπογραφής και κύρωσης της από την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης.

Η Αθήνα πάντως παρά την υποχρεωτική αναστολή λόγω κορονοϊού της διπλωματικής εκστρατείας του Ν.Δένδια με στόχο την εξουδετέρωση του Τουρκολυβικού Μνημονίου  συνεχίζει τις επαφές με άλλες κυβερνήσεις και ενημερώνει την Ε.Ε., εταίρους ,συμμάχους και διεθνείς οργανισμούς για κάθε εξέλιξη, ώστε να μην ατονήσει το ενδιαφέρον για την πρωτοφανή προσπάθεια της Τουρκίας να παραβιάσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας  αλλά και για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που έχει στην Λιβύη και σε ολη την Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιστολή της Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ:

Επιστολή της 19ης Μαρτίου 2020 του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα 

Όσον αφορά την επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2020 του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη που απευθύνεται σε εσάς (A/74/727), θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: 

• Το παράρτημα της προαναφερθείσας επιστολής περιέχει γεωγραφικές συντεταγμένες (σημείο Α, 34°16'13.720"N – 26°19'11.640"E, και σημείο Β, 34°09'07.9"N – 26°39'06.3"E) μιας υποτιθέμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως φέρεται να έχει καθοριστεί από αυτό που αναφέρεται ως "συμφωνία οριοθέτησης" μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας Λιβύη (δηλαδή το «Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της κυβέρνησης  Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης», που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019). 

• Όπως αναφέρεται στην επιστολή μου της 9ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία επισυνάπτεται στην επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2020 (A/74/706) που σας απευθύνθηκε, και για λόγους που αναφέρονται δεόντως σε αυτήν, η προαναφερθείσα «συμφωνία οριοθέτησης» παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και άλλων κρατών της περιοχής. 

• Επαναλαμβάνω, λοιπόν, τη θέση της χώρας μου ότι το εν λόγω Μνημόνιο δεν παράγει κανένα απολύτως αποτέλεσμα και απορρίπτεται στο σύνολό του, όπως αναφέρεται σαφώς στην προαναφερθείσα επιστολή μου. 

• Επιπλέον, οι παραπάνω γεωγραφικές συντεταγμένες, ως τέτοιες, είναι πλασματικές, παράνομες και αυθαίρετες, καθώς παραβιάζουν το δικαίωμα των ελληνικών νησιών στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή να δημιουργούν θαλάσσιες ζώνες όπως κάθε χερσαίο έδαφος, κανόνας που ορίζεται σαφώς στο άρθρο 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ο οποίος αντικατοπτρίζει το εθιμικό Διεθνές Δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη θέση που εκφράζεται στην επιστολή προς εσας της 19ης Φεβρουαρίου 2020 (A/74/710).

 • Υπό το φως των ανωτέρω και ως εκ τούτου, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τις συντεταγμένες της δήθεν τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που περιέχονται στην επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη. Οι συντεταγμένες αυτές δεν έχουν καμία νομική συνέπεια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα διατηρεί τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν κυκλοφορούσατε την παρούσα επιστολή ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης 74 (α), και την δημοσιεύατε στην  ιστοσελίδα του Τμήματος Ωκεάνιων υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας και στην επόμενη έκδοση του Law of the Sea Bulletin.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος 

Μαρία Θεοφίλη