Στο limit down η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Στο limit down η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Με σημαντικές απώλειες -28% ξεκίνησε τη Δευτέρα η διαπραγμάτευση των 8,911 δισ. μετοχών που προέκυψαν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Να σημειώσουμε πως η ονομαστική αξία των νέων μετοχών είναι €0,30 και πως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στα €0,02 ανά μετοχή, με την νέα προσαρμοσμένη τιμή μετά το reverse split να έχει διαμορφωθεί στα €1,21.

Από το ξεκίνημα της συνεδρίασης, υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον, το οποίο και δεν άφηνε την μετοχή να «κλειδώσει» στο limit down (όπως στην περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς).

Κατά την διάρκεια όμως της συνεδρίασης φαίνεται πως εξασθενίζει το ενδιαφέρον των αγοραστών, με αποτέλεσμα η μετοχή να «κλειδώνει» στο limit down.

Και στην περίπτωση της μετοχής της ΕΤΕ διακρίνουμε δύο περιπτώσεις πιέσεων:

1) Ότι η αγορά αποτιμά χαμηλότερα την μετοχή και γι' αυτό δέχεται πιέσεις με την είσοδο των νέων μετοχών και

2) Ότι κάτοχοι των ανταλλάξιμων ομόλογων που αποδέχθηκαν στο σύνολο τους την προσφορά της τράπεζας, προτιμούν το ρευστό και γι' αυτό ρευστοποιούν σε όποια τιμή βρουν διαθέσιμο αγοραστικό όγκο.