field_kentriki_fotografia

Ποιες μετοχές θα κλέψουν φέτος την παράσταση

Η απόδοση των βασικών δεικτών του ελληνικού χρηματιστηρίου κυμάνθηκε λίγο κάτω από το 10% το 2021, με εξαίρεση τον Δείκτη Τεχνολογίας που υπεραπέδωσε και κατέγραψε κέρδη περί το 90%. Πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά από τις διεθνείς αναταράξεις και πόσο αυτές μπορεί να διαρκέσουν; Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ σε σχέση με το ΑΕΠ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ποιες μετοχές θα πρωταγωνιστήσουν;

«Η πρόβλεψη που μπορώ να κάνω με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι ότι οι πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις θα είναι αυτές τις οποίες σήμερα δεν είμαστε αρκετά σοφοί για να τις προβλέψουμε»  είχε πει ο Αμερικάνος αστρονόμος Καρλ Σαγκάν  επικεντρώνοντας στο πως και για την επιστήμη  η μόνη βεβαιότητα είναι το άγνωστο της επόμενης ημέρας.

Πως έκλεισε το 2021

Αιχμή του δόρατος για το 2021 ο Δείκτης Τεχνολογίας που υπερέβη το 90% υπεραποδίδοντας όλων των άλλων δεικτών , με τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE-XA Mid Cap να ακολουθεί με 34% υπεραποδίδοντας και αυτός με τη σειρά του των μεγάλων: Γενικού Δείκτη ( 8,16%) και FTSE-XA Large Cap ( 9%). Τα 2/3 των μετοχών υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη, οποίος «επιβαρύνθηκε» και από την ισχνή απόδοση των τραπεζών  ( 9,4%) όπου κατευθύνθηκε μεγάλο μέρος των Αυξήσεων Κεφαλαίου σε Πειραιώς και Αlpha Bank. 

‘Oσον αφορά  το μέσο ημερήσιο τζίρο των συναλλαγών είχαμε μια αύξηση του 10,5%, που κατά κύριο λόγο οφείλονται στις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ. Στο σύνολό της η χρονιά παρότι δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις από πλευράς αποδόσεων και εμπορευσιμότητας, εν τούτοις πολλοί ισολογισμοί εξυγιάνθηκαν μέσω των αυξήσεων αλλά και των εκδόσεων  εταιρικών ομολόγων με σαφώς ελκυστικότερα επιτόκια , ισχυροποιώντας την ρευστότητα των εταιρειών και με την «τελική γραμμή» να επιβεβαιώνει  υψηλή κερδοφορία σε σχέση με το πανδημικό 2020.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των ξένων στη συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ παραμένει στο 62,5% η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών παραμένει χαμηλή καθώς δεν φαίνεται να άλλαξαν  ιδιαίτερα επί τα βελτίω, οι διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.  Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε στην κίνηση του Γενικού Δείκτη που εδώ και 9 μήνες συσσωρεύει επί το πλείστον σε ένα στενό εύρος διακύμανσης 100 μονάδες με τις 930 μονάδες να αποτελούν το απόλυτο εμπόδιο  προς το τετραψήφιο.

Τι φέρνει το 2022

Η νέα χρονιά έρχεται με τα «δώρα» του τέλους της προηγούμενης που κάθε άλλο παρά μας προκαλούν αισιοδοξία. Πληθωριστικές πιέσεις, ενεργειακό κόστος, αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αβεβαιότητα για την συνέχεια της πανδημίας θα μας ακολουθήσουν για τουλάχιστον  ένα τρίμηνο. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων πλήττεται, η αγοραστική δύναμη των ιδιωτών μειώνεται , η δημοσιονομική πειθαρχία βρίσκεται σε φάση ανισορροπίας, οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν , ενώ έρχονται και εκλογές σε χώρες σηματωρούς του παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως η Γαλλία.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η πανδημία θα φθίνει, ο οι εφοδιαστικές αρρυθμίες θα εξομαλυνθούν και το ενεργειακό κόστος θα βρει την ισορροπία του. Οι ιδιώτες σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέψουν σε μια «αναβαλλόμενη» κατανάλωση και λόγω των υψηλών  «πανδημικών» αποταμιεύσεων , αλλά και λόγω ενός επερχόμενου αισθήματος μεγαλύτερης ασφάλειας , ειδικά εφόσον η νόσος του κορονοϊού μετατραπεί σε ενδημική νόσο, που θα επιτρέψει και την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ελληνικό χρηματιστήριο

Στο εσωτερικό μέτωπο και υπό το πρίσμα της μεγέθυνσης του ΑΕΠ ίσως και άνω του 8% για το 2021 οι προβλέψεις για το 2022 ανέρχονται στο 4-5%. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά καθώς θα καταδείξει  πότε η χώρα θα αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα δεδομένου και του τοίχου προστασίας που ανύψωσε η ΕΚΤ όσον αφορά τα ελληνικά ομόλογα. Η αγορά σε όρους των βασικών αριθμοδεικτών P/E και P/BV παραμένει ελκυστική , ιδιαίτερα αν υπολογίσουμε ότι η κεφαλαιοποίησή της προς το ΑΕΠ βρίσκεται παρά τη μικρή ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρσι, στο 36,8%.

Επιλογές για το 2022

Η στήλη θα εξασκήσει το εθιμικό της δικαίωμα στην πρόβλεψη για 10 τίτλους που αναμένει να έχουν καλή πορεία την επόμενη χρονιά. Είναι σαφές, ότι  οι συνθήκες θα ευνοήσουν διαφορετικούς κλάδους , σε άλλη περίπτωση της κυκλικής οικονομίας, σε άλλη οι εταιρείες ,που θα αναλάβουν ή έχουν ήδη στο χαρτοφυλάκιό τους έργα, σε άλλη εταιρείες του κλάδου της κατανάλωσης ή και της τεχνολογίας:

Μυτιληναίος

Η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας το τελευταίο τετράμηνο του 2021 και τον διπλασιασμό της το 2022, ενώ λόγω της ισχυρής οικονομικής της θέσης, στοχεύει στη μεγαλύτερη μείωση εκπομπών ρύπων από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό αλουμινίου παγκοσμίως.

Εθνική Τράπεζα

Με το πέρας της συναλλαγής Frontier ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 που βρίσκεται στο 16% πρόκειται να αυξηθεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. Στον τομέα αυτό προηγείται των υπόλοιπων τραπεζών , ενώ ο δείκτης NPEs της ΕΤΕ στο 13,9% θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές του 2022. 

Cenergy Holdings

Η συμφωνία δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων στις ΗΠΑ από κοινού με τον κολοσσό της Orsted είναι προ των πυλών και μένει να δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Αιχμή του δόρατος ο τομέας των καλωδίων, ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση καθαρών κερδών κατά 23% και μείωση του καθαρού χρέους/ ebitda στο 2,7 το 2022 και στο 2,2 το 2023.

Intracom Holdings

Η πώληση της Ιntrasoft International στη NETCOMPANY GROUP A/S (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης) έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 184,6 εκατ. ευρώ, άνοιξε το δρόμο για τη μετεξέλιξη της εταιρείας σε επενδυτική εταιρεία. Ο Όμιλος Ιntrakat ( το 37,79% του οποίου κατέχει άμεσα η Ιntrakom Holdings) και προετοιμάζει αύξηση κεφαλαίου, έχει ένα ανεκτέλεστο συμβάσεων  ύψους 419 εκατ. ευρώ και έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. 

Performance Technologies

Η εταιρεία απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο επενδυτικό κοινό από την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. και άντλησε 5 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των 4,40 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία παρατηρεί πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς στους τομείς ενδιαφέροντός της. Στο εννεάμηνο του 2021 αύξησε τα έσοδά της κατά 30,24%, τα ebitda κατά 44,29% και τα καθαρά κέρδη της κατά 61,37% στα 2,257 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη πεντάδα; Αποτελείται από:

  • ΟΠΑΠ
  • Φουρλής
  • ΕΥΔΑΠ
  • ΜΠΕΛΑ
  • BYTE