Παράταση της απαγόρευσης short selling επί τραπεζικών μετοχών

Παράταση της απαγόρευσης short selling επί τραπεζικών μετοχών

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκροτούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη και συγκεκριμένα των μετοχών των παρακάτω πιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. στις μετοχές που συνιστούν τον FTSE XA τραπεζικό Δείκτη,

β. στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ. στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,

δ. στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 10η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 7η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε Περισσότερα