field_kentriki_fotografia
Η επέλαση της «ελαφράς ταξιαρχίας» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Είθισται στο τέλος κάθε χρονιάς μαζί με την αποτίμηση  των πεπραγμένων  στις αγορές, να ανανεώνονται οι προσδοκίες για την επόμενη, να επιταχύνονται εταιρικές  εξελίξεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί, η ελπίδα για τα μελλούμενα να κάνει ένα ακόμα restart.

Οι αναλυτές εστιάζουν στις πιθανές  θετικές εκπλήξεις της χρονιάς που έρχεται, με βάση τα επενδυτικά πλάνα των μεγάλων επιχειρήσεων, τα επιτόκια, τη νομισματική πολιτική, τις ομαλές πολιτικές συνθήκες. Η χρονιά που εκπνέει  αυτή την εβδομάδα αφήνει το αποτύπωμα μιας ιστορικής πανδημίας που έδρασε καταλυτικά στην επενδυτική ψυχολογία επι τα χείρω και μόνο όταν διαφάνηκε η αχτίδα φωτός από το εμβόλιο για τον κορωνοϊό ,αντέδρασε θετικά  κοιτώντας πλέον το μέλλον. 

Η επόμενη χρονιά, θα φέρει αυξημένες προσδοκίες, μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου και θέσεις long για πολλούς κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα από την «παγκοσμιότητα» της μετάδοσης του ιού. Ειδικά σε μετοχικές αξίες αναδυόμενων αγορών  η προσδοκία κερδών βάσει των αριθμοδεικτών είναι αυξημένη, αλλά και η απόσταση που τους χωρίζει από τους αριθμοδείκτες των αναπτυγμένων αγορών έχει δρόμο για να καλυφθεί.

Στην ελληνική αγορά που καθυστέρησε να αντιδράσει, αλλά κατόπιν «έτρεξε» να καλύψει το χαμένο έδαφος , σε δύο μήνες ο Γενικός δείκτης διέτρεξε ανοδικά 233 μονάδες και φαίνεται ότι θα κινηθεί με εφαλτήριο τις 800 μονάδες για την επόμενη χρονιά. 

Με δεδομένη την επενδυτική αντίληψη για αυξημένο ρίσκο το 2021, εστιάζουμε στην «ελαφρά ταξιαρχία» της μικρής κεφαλαιοποίησης με μετοχές αποτίμησης κάτω των 50 εκατ. ευρώ, που δραστηριοποιούνται όμως σε κλάδους αυξημένων προσδοκιών. Μέταλλα- κατασκευές-πληροφορική- τουρισμός-λιανικό εμπόριο.

Προς αποφυγή ...παρεξηγήσεων η «Ελαφρά Ταξιαρχία»  πολέμησε ηρωϊκά στον Κριμαϊκό Πόλεμο (Οκτώβριος 1853 - Φεβρουάριος 1856), αλλά ηττήθηκε κατά κράτος στη Μάχη της Μπαλακλάβας το 1854, σε μια σύρραξη που έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα προς αποφυγή στρατηγικής. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά τολμάμε να ανοίξουμε το παράθυρο σε εταιρείες που θα μπορούσαν να βγουν νικητές στην επόμενη ημέρα μιας χρηματιστηριακής αναγέννησης στην ελληνική αγορά. 

1) ΙΝΤΡΑΚΑΤ:   Οι σημαντικές καθυστερήσεις των απορροφήσεων στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, επέδρασε αρνητικά στα μεγέθη του εννεαμήνου με κάμψη των πωλήσεων κατά 40% στα 127,6 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα όμως οι νέες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε 144 εκατ. ευρώ , ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο συμβάσεων στα 328 εκατ. ευρώ+ 206 εκατ. ευρώ νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίησή της στα 42,2 εκατ. ευρώ.

2) ΕΛΒΕ : Εταιρεία που αδιαλείπτως μοιράζει μέρισμα και τα τελευταία χρόνια επιστροφή κεφαλαίου ( 0,25 ευρώ) και που κατέγραψε στο εννεάμηνο αύξηση κερδών προ φόρων κατά 60% και σημαντική αύξηση πωλήσεων. Ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται μόλις στα 411 χιλ ευρώ, διατηρώντας ταυτόχρονα 

θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αξίας 3,15 εκατ. ευρώ  (ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια), για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.  

Κεφαλαιοποίηση :21,8 εκατ. ευρώ.

3) ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ- ΛΑΠΠΑΣ:  Η εταιρεία μόλις συνήψε  κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους μέχρι 11.062.000 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων . Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο υποχώρησε κατά 11,27% στα 16,9 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 47 εκατ. ευρώ και την κεφαλαιοποίηση σε 26,5 εκατ. ευρώ. H KΛM, διαθέτει αξιόλογη ακίνητη περιουσία (μόνο το ακίνητο της στην Eρμού έχει αποτιμηθεί στα 28 εκατ.ευρώ.) Ο εμπορικός τομέας (Mother-Care) αριθμεί 32 καταστήματα στην Ελλάδα και 10 σε αγορές χωρών της Βαλκανικής, ενώ ο ενεργειακός διατηρεί υδροηλεκτρική μονάδα, ισχύος 2,5 MW, στο Kεράσοβο.

4) CENTRIC: Βάσει των στοιχείων της Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου στις 30.9.2020 προκύπτει ότι ο Όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση βασιζόμενη σε σημαντικό ύψος ταμειακών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. Το ύψος του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 30.9.2020 διαμορφώθηκε σε  13,4 εκατ. ευρώ έναντι  11,4εκατ. ευρώ κατά την 30.6.2020, ενώ  τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα της εν πλω ψυχαγωγίας , το ξενοδοχείο στην Μύκονο  και η νέα δραστηριότητα της εκμίσθωσης τουριστικών σκαφών αναψυχής το 2021 αναμένουν μια πολύ καλύτερη χρονιά.

5) PERFORMANCE TECHNOLOGIES: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο, ανήλθε στο ποσό των 19, 73 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού 16,62 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 18,72%. Αύξηση κατά 30,3 % και στα ebitda που ανήλθαν στα 1,925 εκατ. ευρώ. Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται  μόλις στο ποσό των 1,038 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος στον οποίο  δραστηριοποιείται ( cloud services, κυβερνοασφάλεια, data center computing) δεν επλήγη από την πανδημία καθώς παρατηρήθηκε έντονος ρυθμός αύξησης χρήσης ψηφιακών μέσων για επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, e-commerce πληρωμών, ψηφιακή πιστοποίηση και διακίνηση εγγράφων. Πολύ πιθανή  είναι πλέον η μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Κεφαλαιοποίηση στα 33 εκατ. ευρώ.

6) ΒΥΤΕ: Ακόμα μια «μικρή» σε κεφαλαιοποίηση εταιρεία ( 22 εκατ. ευρώ) σε ένα «καυτό» κλάδο που υπόσχεται  εξαιρετικές αποδόσεις το 2021. Στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 21,97 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 3,2%,αλλα τα κέρδη ebitda εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 48% στο ίδιο διάστημα.  Στις  12 Οκτωβρίου το ποσοστό της Alpha Asset Management  στην BYTE ανήλθε στο 5,52%.

7) ΕΛΑΣΤΡΟΝ:  Η σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας από το 3ο τρίμηνο και έπειτα και η επανέναρξη τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών έργων, αύξησε την ζήτηση χαλυβουργικών ειδών , συγκρατώντας τις πωλήσεις στα 70,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου σημείωσε πτώση και ανήλθε σε  39,2 εκατ. ευρώ στην λήξη του τρέχοντος 9μήνου, έναντι  41,4 εκατ. ευρώ. την 30.09.2019. Τα ενοποιημένα ebitda του Ομίλου, βελτιώθηκαν κατά 27% και ανήλθαν στα 3,3 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της μετοχής ανέρχεται στα 22,9 εκατ. ευρώ.

8) ΓΕΒΚΑ: Παρά την αύξηση του καθαρού δανεισμού στα 3,95 εκατ. ευρώ, αυτός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στο εννεάμηνο του 2020 στα 22,378 εκατ. ευρώ, μειωμένες πάντως κατά 8,68% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα ebitda για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 1,38 εκατ. ευρώ, από 1,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Οι επιπτώσεις  της  πανδημίας  επικεντρώνονται  μόνο  στον  λειτουργικό  τομέα  του  υδραυλικού  επαγγελματικού  εξοπλισμού,  δεδομένου  ότι  η  δραστηριότητα  του  τομέα  παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματοςανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν διαταράχθηκε από εξάπλωση του ιού Covid‐19. Στα 19,37 εκατ. ευρώ, ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

9) AS COMPANY : Με ισχυρή ρευστότητα και χωρίς τραπεζικό δανεισμό έκλεισε το εννεάμηνο η εταιρεία που απώλεσε σε σχέση με πέρσι το 20% των πωλήσεών της λόγω της πανδημικής κρίσης και ανήλθε στα 12,34 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ . Στις 22 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ύψους 3.099.447,82 ευρώ.

10) ΕΛΤΟΝ:  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 65,43 εκατ. ευρώ από 67,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 2,87%. Τα κέρδη ebitda  έφτασαν τα 4,65 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,13% έναντι των 4,22 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 2,39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,97% έναντι των 2,19 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.  H κεφαλαιοποίηση της εταιρεία ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.