Γιατί η Optima Bank ταράζει το τραπεζικό μετοχικό τοπίο
Shutterstock
Shutterstock

Γιατί η Optima Bank ταράζει το τραπεζικό μετοχικό τοπίο

Η διαδικασία της εισόδου της Optima Bank στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έρχεται να ταράξει το υπάρχον τραπεζικό μετοχικό τοπίο προσφέροντας μια ακόμα εναλλακτική επιλογή προς τους επενδυτές που πιστεύουν στις τραπεζικές μετοχές και στην ανάπτυξη της Εγχώριας Οικονομίας.

Μπορεί το μέγεθος της Optima Bank να είναι μικρό, με την τράπεζα να κατέχει μερίδια αγοράς της τάξης του 1,5% στα δάνεια και της τάξης του 1% στις καταθέσεις, του συνόλου του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Ωστόσο το μικρό μέγεθος της και η βραχεία ζωή της, εξασφαλίζουν εντυπωσιακούς δείκτες, αν συγκριθούν με τις συστημικές τράπεζες. Έτσι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) κινείται πέριξ του 0,6%, με το αντίστοιχο ποσοστό των συστημικών τραπεζών να βρίσκεται στο 5,8%. Ταυτόχρονα η συμμετοχή της αναβαλλόμενης φορολογίας στην ενσώματη καθαρά θέση της τράπεζας, βρίσκεται μόλις στο 2% με την αντίστοιχη συμμετοχή στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών να βρίσκεται άνω του 75%.

Με την είσοδο της Optima Βank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η επενδυτική κοινότητα αποκτά τη δυνατότητα να επενδύσει σε μια μικρή αλλά καθαρή τράπεζα και να ακολουθήσει την αναπτυξιακή τροχιά της. Και ταυτόχρονα να έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί σε κάτι το διαφορετικό.

Μέχρι σήμερα ένας επενδυτής που ενδιαφερόταν να επενδύσει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είχε τρεις επιλογές.

Η πρώτη ήταν να επενδύσει στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Στις μετοχές που καθόριζαν και καθορίζουν εν πολλοίς τόσο την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όσο και την πορεία των υπολοίπων μετοχών. Στις μετοχές που απορροφούν το σύνολο των θετικών αλλά και αρνητικών νέων που αφορούν την οικονομία της χώρας. Με πιο πρόσφατα παραδείγματα, τα θετικά νέα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Scope και την DBRS, αλλά και τα αρνητικά νέα από το ενδεχόμενο αύξησης των «κόκκινων τραπεζικών δανείων» λόγω των καταστροφών που θα επηρεάσουν όχι μόνο το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Θεσσαλίας, αλλά και τις επιχειρήσεις που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό συσχετίζονται μαζί τους. Η πρώτη επενδυτική επιλογή λοιπόν, αφορούσε τοποθέτηση στη «μεγάλη και σίγουρη» εικόνα, που είναι όμως ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και στα έκτακτα γεγονότα. 

Η δεύτερη επιλογή ήταν να επενδύσει στο τραπεζικό ασχημόπαπο, που ελπίζει να γίνει κύκνος. Δηλαδή στις μετοχές της Τράπεζας Αττικής, που βρίσκεται στη διαδικασία της εκκαθάρισης των βιβλίων της, της αποκοπής από το επιβαρυμένο παρελθόν της και του μετασχηματισμού της μέσω μιας νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και συγχώνευσης με το φιλόδοξο επενδυτικό σχήμα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δεύτερη επενδυτική επιλογή λοιπόν, αφορούσε τοποθέτηση σε είναι υπό εξέλιξη «turnaround story», με τα θετικά του και τα αρνητικά του.

Η τρίτη επιλογή ήταν να επενδύσει στις λεγόμενες «mezz». Δηλαδή στις εταιρείες των οποίων το ενεργητικό αποτελείται από ομολογίες μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης που προέκυψαν από τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. H επένδυση σε αυτές τις μετοχές όπως είναι η Cairo Mezz, η Phoenix Vega Mezz, η Sunrise Mezz και η Galaxy Cosmos Mezz, ουσιαστικά αποτελεί σε ένα μόνο τμήμα του χρηματοπιστωτικού χώρου που εστιάζει πάνω στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τα έσοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη των απαιτήσεων. Η τρίτη επενδυτική επιλογή λοιπόν, αφορούσε τοποθέτηση στο οικοσύστημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτά.

H Optima Bank, παρουσιάζει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον διότι δεν άπτεται των τριών επιλογών που προαναφέραμε. Δεν είναι μια συστημική τράπεζα, με την ισχύ αλλά και τις αδυναμίες που τις συνοδεύουν. Δεν είναι μια ιστορία επαναφοράς στο παιχνίδι, όπως είναι η μετοχή της Τράπεζας Αττικής. Και δεν έχει σχέση με το μεγάλο ρίσκο και τις υψηλές αποδόσεις των μετοχών “meez”. Αποτελεί μια διαφορετική επιλογή που από μόνη της έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.