Επενδύσεις στο νερό, το επόμενο big thing
FUTURE STORIES

Επενδύσεις στο νερό, το επόμενο big thing

Η αγορά μετοχών σε μια ισχυρή ανοδική αγορά είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση. Βλέπετε, η παλίρροια της ρευστότητας και της επενδυτικής ευφορίας ανυψώνει λίγο πολύ όλα τα σκάφη.

Στις πλαγιοκαθοδικές αγορές όμως τα πράγματα αλλάζουν, πόσο μάλλον όταν προβλέπεται το πλαγιοκαθοδικό κανάλι να έχει διάρκεια. Ήδη ο S&P 500 είναι πέριξ του 20% κάτω από τα ιστορικά του υψηλά, ενώ για πολλές μετοχές τεχνολογίας και ανάπτυξης οι απώλειες είναι πολλαπλάσιες.

Κάτω από αυτές τις συγκυρίες η αναζήτηση μετοχών -στις βυθίσεις πάντα της αγοράς - που προσφέρουν αξία μέσω μερισμάτων και εξαγορών, αποτιμήσεις που έχουν νόημα, ορατό αυξανόμενο κύκλο εργασιών στο μέλλον και επιχειρηματικά μοντέλα που παρέχουν ανάπτυξη και ασφάλεια σε περιόδους ύφεσης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ζητούμενα.

Ένας από του κλάδους λοιπόν που αξίζουν της προσοχής μας τις διορθωτικές ημέρες είναι αυτός της διαχείρισης και επεξεργασίας νερού.

Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο τον κλάδο της ενέργειας

Η κλιματική αλλαγή τίναξε στον αέρα άλλη μια σταθερά του πλανήτη μας, εκείνη του νερού ως ανανεώσιμο πόρο.

Δυστυχώς, συνεχίζουμε σαν ανθρωπότητα να εξάγουμε νερό με μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα να το μολύνουμε με απόβλητα διαφόρων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα σύντομα το νερό να καταστεί ένας μη ανανεώσιμος,δυσπρόσιτος και ακριβός πόρος όπως για παράδειγμα είναι το πετρέλαιο.

Παράλληλα με την αλόγιστη χρήση και τη μόλυνση του νερού, η υφαλμύρωση εξελίσσεται σε έναν εξίσου μεγάλο συντελεστή κινδύνου.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο υφαλμύρωση;

Το υπόγειο νερό είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με την προϋπόθεση της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ εμπλουτισμού και εκφόρτισης σε ένα υδροφόρο σύστημα.

Οι υδροφόροι ορίζοντες συνδέονται συνήθως υπογείως με τη θάλασσα όπου και εκβάλουν μέρος της ποσότητας τους σε νερό σε αυτή. Η εντατική άντληση των υπόγειων νερών με ρυθμό που δεν επιτρέπει την ανανέωση τους, προκαλεί την εισβολή αλμυρού νερού από τη θάλασσα στους υδροφορείς με τον εξής τρόπο: ΄Οταν η στάθμη του υπόγειου νερού υποχωρήσει κάτω από την στάθμη του θαλάσσιου νερού με το οποίο συνδέεται, τότε αντί να έχουμε ροή από τον υπόγειο υδροφορέα στη θάλασσα, έχουμε αντιστροφή του φαινομένου και νερό από την θάλασσα εισέρχεται στο υπόγειο νερό.

Ένας άλλος λόγος που προκαλεί το φαινόμενο αυτό είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα το αλμυρό νερό να « εισβάλλει» ολοένα και περισσότερο στις παράκτιες περιοχές. Αν σκεφτούμε ότι τις επόμενες δεκαετίες αναμένουμε αύξηση της στάθμης έως και 70 εκατοστά σε κάποιες περιοχές, κατανοούμε τις καταστροφικές συνέπειες για τις καλλιέργειες.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι ελάχιστο νερό της θάλασσας, της τάξης 1-2% μέσα στο γλυκό νερό, καθιστά το νερό αυτό ακατάλληλο.

Το πρόβλημα της υφαλμύρωσης δεν είναι τόσο μακρινό όσο μπορεί να φανταζόμαστε! Η νότια ζώνη του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για παράδειγμα παρουσιάζει έντονη υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται ως ένα βαθμό σε γεωλογικά φαινόμενα, αλλά και στην υπεράντληση που γίνεται από τις γεωτρήσεις και, φυσικά, στην αποψίλωση των δασών.

Όμως η καταστροφή της ποιότητας του νερού που αντλείται και η καταστροφή των καλλιεργειών δεν είναι το μόνο πρόβλημα που προκαλεί η υφαλμύρωση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι το υπέδαφος διαβρώνεται από το θαλασσινό νερό αντιδρώντας με χημικές ουσίες που διαλύονται στο υφάλμυρο νερό, όπως για παράδειγμα ο υδράργυρος.

Η υφαλμύρωση λοιπόν αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο θα μιλάμε ολοένα και περισσότερο στο μέλλον, γι’αυτό και όπως θα δουμε παρακάτω υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος εταιρειών που ειδικεύονται στη τεχνογνωσία αντιμετώπισης του.

Αυξανόμενη η αναγκαιότητα διαχείρισης και επεξεργασίας υδάτων

Μπορεί η γη να καλύπτεται από το 70% του νερού, ωστόσο, το γλυκό νερό αντιπροσωπεύει μόλις το 2,8%-3% του νερού του πλανήτη.

Το 77% του γλυκού νερού έχει τη μορφή πάγου και χιονιού, το 21,3% είναι το γλυκό νερό που υπάρχει στο υπέδαφος, το 0,69% είναι το γλυκό νερό σε λίμνες, ποτάμια, βάλτους και άλλους ταμιευτήρες, και το 0,1% είναι το γλυκό νερό σε φυτά και ζώα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 22% περίπου του γλυκού νερού είναι διαθέσιμο για άμεση κατανάλωση.

Στην πραγματικότητα αυτό το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο αν σκεφτούμε ότι σε πολλές περιοχές τα απόβλητα που απορρίπτονται στο νερό το καθιστούν στην ουσία ακατάλληλο για κατανάλωση και χρήση.

Δεν λαμβάνουν λοιπόν όλα τα μέρη του κόσμου την ίδια ποσότητα και ποιότητα νερού.

Βαδίζουμε προς έναν κόσμο με αναντιστοιχία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς νερού, με το 35% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει ήδη πρόσβαση σε λιγότερο από το 10% των γλυκών υδάτινων πόρων, με αποτέλεσμα ένας στους έξι κατοίκους να μην έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Οι περιοχές της Μέσης Ανατολής και κάποιες της Αφρικής είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη νερού, καθώς οι φυσικοί υδάτινοι πόροι είναι ελάχιστοι και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, όπως η Λατινική Αμερική, η βορειοδυτική Βραζιλία, κάποιες περιοχές της Ευρώπης όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία, αλλά και η Καλιφόρνια στις ΗΠΑ.

Γιατί νομίζετε άλλωστε ότι ο Μπιλ Γκέιτς έχει αποκτήσει πάνω από 1.077.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε 18 πολιτείες των ΗΠΑ;

Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα στρέμματα τα έχει αποκτήσει μέσω συμφωνιών της εταιρείας του Cascade Investments με τρίτα μέρη, αποκαλύπτει ότι ένας από τους λόγους είναι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Βλέπετε μια από τις θυγατρικές της Cascade είναι η Cottonwood Ag Management, μια εταιρεία που προωθεί βιώσιμες αγροτικές πρακτικές για την προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και των καλλιεργειών και εστιάζει ταυτόχρονα στην επιστήμη της ανάπτυξης νέων σπόρων και βιοκαυσίμων.

Αυξημένη η αναγκαιότητα επενδύσεων

Μέχρι σήμερα, η προσοχή στρεφόταν στο πόσιμο νερό και για την προσωπική υγιεινή. Αλλά η προμήθεια πόσιμου νερού δεν αντιπροσωπεύει παρά ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας κατανάλωσης. Αντίθετα, ο αγροτικός τομέας, οι τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες νερού.

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το 8% του νερού καταναλώνεται στα σπίτια, το 22% χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας και το 70% για τη γεωργία, από το οποίο το μισό εξατμίζεται ή διατρέχει το έδαφος και το υπόλοιπο απορροφάται από τα φυτά και το έδαφος.

Σύμφωνα με την UNESCO, η κατανάλωση νερού στη βιομηχανία θα τετραπλασιαστεί ανάμεσα στο 2000 και το 2050.

Το ίδιο θα συμβεί και στην αγροτική οικονομία, καθώς θα πρέπει έως το 2050 να παράγονται τρόφιμα για 9 τρισ. ανθρώπους.

Τα επόμενα χρόνια λοιπόν θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η κουβέντα για χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν την ολοκληρωμένη συνδιαχείριση επιφανειακών και υπόγειων νερών, την εξοικονόμηση νερού στα αστικά περιβάλλοντα μέσω κατασκευής κατάλληλων έργων ταμίευσης, τα σύγχρονα «έξυπνα» δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τον εξορθολογισμό της ζήτησης, τα μέτρα προστασίας της ποιότητας και της ποσότητας του νερού, την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων νερών, τη δημιουργία υποδομών που μπορούν να αντεπεξέλθουν στα ακραία φαινόμενα είτε αφορούν τις απότομες πλημμύρες, είτε την παρατεταμένη ξηρασία.

Ένα σημαντικό στοιχείο άλλωστε για την μελλοντική αντιμετώπιση των φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, είναι η δυνατότητα προσαρμογής των εκάστοτε πληθυσμών.

Για παράδειγμα όταν οι πλημμύρες αυξάνονται, θα πρέπει μέσω της τεχνολογίας και των υποδομών να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις επιπλέον ποσότητες νερού.

Ο προσανατολισμός προς την κυκλική οικονομία –μπορείτε να διαβάσετε σχετική ανάλυση εδώ - θα αποδειχθεί πολύτιμος καθώς στοχεύει στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και διατήρηση του νερού μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, τον τεχνητό εμπλουτισμό, τη δημιουργία τεχνητών υγρoτόπων, και τη συλλογή και αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων.

Η αφαλάτωση αποδεικνύεται άλλη μια πολύτιμη σύμμαχος αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Πρόκειται για τη διαδικασία καθαρισμού του θαλασσινού νερού σε πόσιμο νερό. Οι μονάδες αφαλάτωσης συνήθως βασίζονται σε δύο τεχνολογίες ή μεθόδους:αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση (RO) και απόσταξη φλας πολλαπλών σταδίων (MSF).

Στην τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης, οι αντλίες υψηλής πίεσης πιέζουν το νερό μέσω μιας μεμβράνης για να επιτρέψουν την απομάκρυνση του αλατιού και ορισμένων ρύπων από το γλυκό νερό που προκύπτει. Η αντίστροφη όσμωση είναι ένα από βασικά τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης και επιπλεόν τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης μας προσφέρουν προστασία έναντι μικροοργανισμών και χημικών ουσιών.

Στην ταχεία απόσταξη πολλαπλών σταδίων, το θαλασσινό νερό θερμαίνεται σε θαλάμους υπό χαμηλή πίεση, επιτρέποντας στον καθαρό ατμό (υδροατμό) να περάσει σε ξεχωριστό θάλαμο όπου συλλέγεται ως απεσταγμένο νερό.

Ήδη όπως θα δούμε παρακάτω πολλές εταιρείες ειδικεύονται σε αυτές τις τεχνολογίες και χτίζουν σήμερα, την τεχνογνωσία προκειμένου να έχουμε επάρκεια υδάτινων πόρων αύριο. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το MIT Technology Review , η αφαλάτωση ειδικά μέσω αντίστροφης όσμωσης είναι ακριβή λόγω των μεγάλων απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, εντούτοις η τεχνογνωσία των εταιρειών αυτών προχωράει με εκθετικούς ρυθμούς προκειμένου να γίνουν και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Οι αγαπημένες εταιρείες των ΕTFs

Μια πρώτη άποψη για τους leaders του κλάδου μπορεί να έχει κανείς μελετώντας τη σύσταση των μεγαλύτερων διαπραγματευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων όπως το Invesco Water Resources ETF (PHO), με περουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 1,16 δισ. δολαρίων και την Xylem, Danaher, Idex, Tetra Tech, American Waters Works, Essential Utilities Roper Technologies κ.α να είναι κάποιες από τις κορυφαίες επιλογές του. (Σ.Σ: Φέτος έχει σημειώσει απώλειες πέριξ του 22%).

Το Invesco Global Water ETF (PIO) παρακολουθεί τον δείκτη Nasdaq OMX Global Water και εστιάζει και αυτό σε παγκόσμιες εταιρείες που δημιουργούν προϊόντα για τον καθαρισμό νερού με τις Danaher Corp, Εcolab, Pentair, Ferguson, Geberit, American Water Works, Waters Corporation, Roper Technologies, Xylem και Veolia, να είναι οι κορυφαίες επιλογές του. (Σ.Σ: Φέτος έχει σημειώσει πτώση πέριξ του 27%).

Το Invesco S&P Global Water ETF (CGW), παρακολουθεί τον δείκτη της S&P Global Water Index και έχει υπό διαχείριση 980 εκατ.δολάρια, με την American Water Works και την Χylem από τις κορυφαίες του επιλογές.(Σ.Σ: Φέτος έχει σημειώσει πτώση πέριξ του 26%).

Πολλές ιδέες μπορεί κανείς να πάρει γενικά από τη σύσταση και άλλων ETFs ή και των διαφόρων δεικτών πάνω στον κλάδο, όπως για παράδειγμα ο δείκτης World Water Index (WOWAX) της Société Générale κ.α

Μιας και η στήλη έχει καλύψει μια από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στη διαχείριση νερού και τον τομέα της επεξεργασίας έρματος -περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ). σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις μετοχές του κλάδου που εξειδικεύονται κυρίως στην αφαλάτωση. Έχουν συμπαθή μερισματική απόδοση, καθώς συχνά έχουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες με δήμους και οι μονάδες αφαλάτωσης έχουν μεγάλο κύκλο ζωής. Η σταθερότητα, τα μερίσματα και η μεγάλη διάρκεια ζωής των μονάδων καθιστούν τις μετοχές αυτές μια ελκυστική επενδυτική επιλογή.

Θα ξεκινήσουμε με την παλαιότερη εισηγμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας τη York Water, η οποία προμηθεύει σχεδόν 20 εκατομμύρια γαλόνια νερού κάθε μέρα και έχει περισσότερους από 71.000 οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες σε 51 δήμους σε τρεις κομητείες της Πενσυλβάνια. Συμμετέχει επίσης στη συλλογή και επεξεργασία εμπορικών και βιομηχανικών λυμάτων.

Κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο συνεχόμενο σερί μερισμάτων, το οποίο ξεκίνησε το 1816. (σ.σ: Μερισματική απόδοση πέριξ του 1,9%). Οι σταθερές μερισματικές αποδόσεις της οφείλονται στις μεγάλες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η York Water αυξάνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της, όπως με την εξαγορά της West Manheim Township τον Ιανουάριο του 2022 .

Όπως οι περισσότερες αναπτυσσόμενες εταιρείες αφαλάτωσης, η York Water επενδύει επίσης σε μεγάλο βαθμό σε υποδομές.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της είναι η αποκατάσταση του φράγματος της λίμνης Ουίλιαμς, η οποία θα παρατείνει τη ζωή της δομής κατά περισσότερα από 100 χρόνια, καθιστώντας την ικανή να χειριστεί την αύξηση του πληθυσμού .

Συνεχίζουμε με την American Water Works, τη μεγαλύτερη δημόσια εισηγμένη εταιρεία νερού των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια πολυβραβευμένη εταιρεία που διανέμει καθημερινά πάνω από ένα δισεκατομμύριο πόσιμο και αφαλατωμένο νερό σε εμπορικούς, οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες σε 24 πολιτείες.

Καταβάλει μερίσματα που αυξάνονται κατά 10% τα τελευταία οκτώ χρόνια. (σ.σ: Η τρέχουσα μερισματική απόδοση είναι πέριξ του 1,77%).

Ένας σημαντικός λόγος της εμπιστοσύνης των επενδυτών είναι η επέκταση και η βελτίωση των υποδομών της.

Τον Φεβρουάριο, η New Jersey American Water απέκτησε το σύστημα συλλογής λυμάτων της Bound Brook Borough. Εκτός από την επέκτασή της, η εταιρεία επενδύει 3 εκατομμύρια δολάρια στο σύστημα ύδρευσης του Pekin στο Ιλινόις.

Η ίδια θυγατρική επενδύει επίσης 1,4 εκατομμύρια δολάρια για να αλλάξει το «γερασμένο» κεντρικό δίκτυο στην πολιτεία και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της υποδομής νερού που εξυπηρετεί περισσότερες από 100 κοινότητες.

Η California Water Service έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των μεγάλων προβλημάτων στον υδροφόρο ορίζοντα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία υπόψιν φιλοξενεί σχεδόν το 6% των Αμερικανών.

Είναι μια μεγάλη εταιρεία κοινής ωφέλειας που παρέχει υπηρεσίες νερού σε περισσότερες από 100 κοινότητες και 2 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Αν και έχει την έδρα της στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια εξυπηρετεί επίσης άλλες πολιτείες όπως η Χαβάη, η Ουάσιγκτον, το Τέξας και το Νέο Μεξικό.

Οι επενδύσεις της στα αποθέματα νερού της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αυτές οι πολιτείες έχουν τεράστιους πληθυσμούς και ταυτόχρονα το νερό σε πολλές από αυτές τις περιοχές έχει ήδη εξελιχθεί σε σπάνιο πόρο, λόγω των συχνών ξηρασιών. Επομένως η ζήτηση για εταιρείες ύδρευσης κοινής ωφελείας με βιώσιμες προσεγγίσεις είναι υψηλή.

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 4,1 εκατομμύρια δολάρια καθαρών εσόδων αν και αντισταθμίστηκαν ως ένα βαθμό από την αύξηση του μισθολογικού κόστους.

Η CWT διαθέτει εξαιρετική ρευστότητα και χρηματοοικονομική σταθερότητα, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια περίοδο επιθετικής αύξησης επιτοκίων σαν αυτή που διανύουμε.

Συνεχίζουμε με μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ΕTFs και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του είδους της, την Xylem, η οποία προσφέρει εφαρμοσμένες λύσεις και λύσεις υποδομής νερού σε δημόσιους, εμπορικούς, οικιακούς και βιομηχανικούς τομείς.

Η εταιρεία παρέχει λύσεις όπως το εμπορικό σήμα BLU-X Wastewater Network Optimization, ένα σύστημα που βοηθά τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να βελτιστοποιήσουν τα δίκτυα και τις λειτουργίες τους με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Ειδικά για τους αγρότες της Καλιφόρνια που ψάχνουν δραστικές λύσεις για τις επιχειρήσεις τους λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού, η Xylem προσφέρει συναρπαστικές λύσεις.

Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Dutch Dunea, η Xylem έχει αναπτύξει μια μοναδική προηγμένη διαδικασία οξείδωσης που μειώνει τους μικρορύπους από το πόσιμο νερό κατά 90%.

Επίσης με το υποβρύχιο όχημα με την επωνυμία YSI βοήθησε τους ερευνητές του Clear Lake να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν την άνθηση των φυκιών στην περιοχή.

Όσον αφορά τα οικονομικά της στοιχεία, στο πρώτο τρίμηνο η Xylem παρουσίασε υψηλότερο EPS κατά 9,58% από πέρυσι και υψηλότερα έσοδα κατά 2,58%. Η μερισματική της απόδοση είναι περιξ του 1,5%.

Οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι

Η Veolia είναι μια γαλλική διεθνική εταιρεία που επικεντρώνεται στη διαχείριση υδάτων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Η Veolia διαθέτει σημαντικό τμήμα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Για την ακρίβεια η εταιρεία έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, τεχνολογιών και γνώσης στην αφαλάτωση, καθώς έχει κατασκευάσει περισσότερες από 1.950 μονάδες αφαλάτωσης και συστήματα αντίστροφης όσμωσης σε 85 χώρες.

Οι εγκαταστάσεις της παράγουν περισσότερα από 6,75 εκατομμύρια κυβικά μέτρα γλυκού νερού καθημερινά για δημοτικές και βιομηχανικές ανάγκες. Προσφέρει επίσης καινοτόμες τεχνολογίες αφαλάτωσης που μειώνουν τη ρύπανση του νερού από μικροπλαστικά και χρησιμοποιούνται από πολλούς Ευρωπαίους πελάτες, όπως η Λουκέρνη, το Πανεπιστήμιο της Τουλόν κ.α. 

Παρέχει επίσης λύσεις που υπερασπίζονται τον οικολογικό μετασχηματισμό στην εποχή της ψηφιοποίησης. Παρόλο που η Veolia προσφέρει πολλές βιώσιμες-κεντρικές υπηρεσίες, ένα από τα βασικά προϊόντα της είναι η επεξεργασία λυμάτων για βιομηχανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης υλικών και της επαναχρησιμοποίησης. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Fortune Business Insights η παγκόσμια αγορά επεξεργασίας λυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 450 δισεκατομμύρια δολάρια εως το 2028, κυρίως λόγω της υιοθέτησης αυστηρότερων περιβαλλοντικών πολιτικών.

Παρά τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η οποία επιδεινώθηκε από τους περιορισμούς του COVID, η Veolia ξεκίνησε το 2022 δυναμικά, χάρη κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την πρώτη συγχώνευση περιουσιακών στοιχείων της Suez*. Επίσης επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ισχυρές τάσεις της αγοράς και τις πολυάριθμες καινοτομίες και λύσεις προστιθέμενης αξίας που παρήγαγε όλα αυτά τα χρόνια. Η μερισματική της απόδοση είναι άνω του 4%.

(*Η Suez ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής της παγκόσμιας αγοράς εξοπλισμού επεξεργασίας νερού το 2018. Είνα μια γαλλική εταιρεία κοινής ωφελείας που εξυπηρετεί κυρίως τις αγορές επεξεργασίας νερού και λυμάτων στην Ευρώπη.

Παράγει εξοπλισμούς διήθησης και απολύμανσης, προϊόντα μεμβράνης και χημικά προϊόντα).

Η Acciona είναι ένας ισπανικός πολυεθνικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων αφιερωμένος στην ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής Acciona Energy, παράγει 21 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Acciona όμως αναπτύσσει και κατασκευάζει επίσης εγκαταστάσεις αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης. Τα κύρια έργα αφαλάτωσης της εταιρείας βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά επεκτείνονται επίσης στην Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Συνολικά, η Acciona είναι μια εταιρεία με μεγάλη διαφοροποίηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αφαλάτωσης εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ισχυρή μερισματική πολιτική περιξ του 2,3% και επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες περιοχές. Για παράδειγμα η Saline Water Conversion Corporation ανέθεσε σε αυτήν και τον συνεργάτη της RTCC σύμβαση 348 εκατομμυρίων δολαρίων για το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας μονάδας αφαλάτωσης γνωστή ως Shuqaiq 1, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία.

Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 9,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και απέφερε έσοδα 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

Ως μια διαφοροποιημένη εταιρεία που εστιάζει σε βιώσιμες λύσεις, αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.