Επέκταση της συνεργασίας Χ.Α. και ΧΑΚ σε εκκαθάριση και διακανονισμό

Επέκταση της συνεργασίας Χ.Α. και ΧΑΚ σε εκκαθάριση και διακανονισμό

Μετά από δέκα χρόνια από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου για την Κοινή Πλατφόρμα και τη συνεργασία Χ.Α. και ΧΑΚ, οι διοικήσεις των δύο αγορών συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε θέματα εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Χ.Α. όπου ο πρόεδρος του Κυπριακού Χρηματιστηρίου Μάριος Πηλαβάκης χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι, έγινε ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω συνεργασία των δύο αγορών.

Μετά την τελετή πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση σχετικά με τον στόχο και τα αναμενόμενα οφέλη για τις δύο κεφαλαιαγορές και τα μέλη που προκύπτουν από την επέκταση της Κοινής Πλατφόρμας με την νέα αυτή συμφωνία.

Το μνημόνιο μεταξύ των δύο αγορών που αποτελεί τη συνέχεια της ήδη δεκαετούς επιτυχούς 10ετούς συνεργασίας θα προσφέρει στο ΧΑΚ τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και διαμεσολαβητών.

Οι αγορές και τα προϊόντα του θα καταστούν διεθνώς αναγνωρίσιμα και περισσότερο ανταγωνιστικά ως προς το καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης κίνδυνου τους, αλλά και το πλεονέκτημα αναβάθμισης της εκκαθάρισης των αγορών και των προϊόντων του.

Σε ό,τι αφορά στην ATHEXClear που αποτελεί αδειοδοτημένο κατά τον «EMIR» Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο η συμφωνία θα ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητά της ως διεθνούς Εκκαθαριστικού Οίκου και θα διευκολύνει πιθανές νέες συνεργασίες με άλλα χρηματιστήρια της Ν.Α Ευρώπης.

Ο κ. Μάριος Πηλαβάκης σημείωσε κατά τη διάρκεια της τελετής: «Με τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας έχει γίνει κατορθωτό διαχρονικά, να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και συνέργιες, και τα δύο Χρηματιστήρια σε πλήρη συγχρονισμό να προσαρμόζονται και να εκσυγχρονίζονται στις νέες ριζικές και ουσιαστικές απαιτήσεις του Χρηματιστηριακού περιβάλλοντος στην ΕΕ.

Τα δύο Χρηματιστήρια μελετούν τώρα την εισαγωγή του πρώτου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (ETF – Exchange Traded Fund) στο ΧΑΚ ώστε να αξιοποιηθούν ευκαιρίες που παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου». 

Από την πλευρά του, ο κ. Σωκ. Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΧΑΕ στη σύντομη αναφορά του επεσήμανε: «Με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχουμε ήδη μια δεκαετή σοβαρή και επιτυχημένη συνεργασία για την επέκταση της οποίας βάζουμε σήμερα τις βάσεις.

Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία αυτή κάνουμε άλλο ένα βήμα για την ισχυροποίηση του θεσμικού περιβάλλοντος των αγορών μας, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις εταιρίες να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει στην Ευρώπη για την χρηματοδότηση τους μέσω των κεφαλαιαγορών την επόμενη δεκαετία, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια».