Είναι ακριβές οι μετοχές;

Είναι ακριβές οι μετοχές;

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Στους ανά τον κόσμο επενδυτές αυτή την περίοδο επικρατεί το ερώτημα: είναι ακριβές οι μετοχές για να αγοράσω;

Προφανώς και με την τεχνική ανάλυση δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο παραπάνω ερώτημα. Κι αυτό διότι πολλοί δείκτες και μετοχές βρίσκονται σε νέα υψηλά.

Για παράδειγμα, πώς να αποφασίσει ένας επενδυτής να τοποθετηθεί ή όχι σε κινεζικές μετοχές στο υψηλό των 5,178.19 μονάδων; Βέβαια στην τεχνική ανάλυση το γνωρίζουμε εκ των υστέρων, βλέπετε η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τιμές του παρελθόντος στις οποίες περιλαμβάνεται και η ψυχολογία της μάζας.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν χρήσιμη η βοήθεια της θεμελιακής ανάλυσης, δηλαδή εάν οι τιμές στο χρηματιστήριο δικαιολογούνται από τα μεγέθη της εταιρείας.

Σύμφωνα με το τελευταίο report της Standard & Poor's σχετικά με τα κέρδη των εταιρειών στο τρίτο τρίμηνο, το P/E για τις αμερικανικές μετοχές του S&P 500 διαμορφώθηκε στο 22,1 και 26,2 (με την μέθοδο του δεκαετούς μέσου όρου).

Στον παρακάτω πίνακα της Standard & Poor's βλέπουμε το TTM P/E για τις εταιρείες του S&P 500.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα κέρδη των εταιρειών μετά από μία κάμψη τον Σεπτέμβριο συνέχισαν να επανακάμπτουν. Στο παρακάτω γράφημα, έχουμε την πορεία του S&P 500 και του ΤΤΜP/E όπου όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κερδών και δείκτη οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα.

 

Την λύση στο παραπάνω πρόβλημα έδωσε ο νομπελίστας καθηγητής Robert Shiller χρησιμοποιώντας τον δεκαετή μέσο όρο και προσαρμόζοντας στις τιμές τον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό, καθώς ξαφνικά αποδείχθηκε ότι υπήρχε συσχέτιση μεταξύ S&P 500 και P/Ε10 και μάλιστα θετική.

Αυτή φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:

Χρησιμοποιώντας επίσης την εκατοστιαία μέθοδο διακρίνουμε ότι το τρέχoν P/E βρίσκεται χαμηλότερα από το P/E της περιόδου της φούσκας των μετοχών τεχνολογίας, του 1829 αλλά και του 2008.

 

Πιθανόν οι αμυδρές φωνές και όσοι εκφράζουν φόβους περί ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας το 2016, να γνωρίζουν κάτι.