Η ΜΥΤΙLINEOS προχωρά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της

Η ΜΥΤΙLINEOS προχωρά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της

H MYTILINEOS αποτελεί σήμερα κορυφαία βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με παγκόσμια εμβέλεια, καθώς έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η καινοτομία, η πρωτοπορία και η αριστεία χαρακτηρίζουν κάθε βήμα της ελληνικής πολυεθνικής, αλλά αυτό που κάνει την MYTILINEOS να ξεχωρίζει είναι ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραματίζει ως πολλαπλασιαστής οφέλους και αξίας για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Mε εφόδια τα στρατηγικά πλεονεκτήματά της συμβάλλοντας στην πρόοδο και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, η MYTILINEOS καταγράφει ιστορικά υψηλά κερδοφορίας και ταυτόχρονα επιδεικνύει δέσμευση στα ζητήματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαχρονικά η εταιρεία κινείται με σεβασμό στους ανθρώπους της, στην κοινωνία και το περιβάλλον με προσήλωση στη διαρκή πρόοδο και με αυτές τις αρχές συνεχίζει μέσα σε αντίξοες συνθήκες να χτίζει ένα μέλλον με προοπτική όχι μόνο για την ίδια αλλά κυρίως για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Άλλωστε υποστηρίζει 3.850 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ενώ συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας.

Παράλληλα, σε κάθε βήμα της προχωρά με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας εδώ και χρόνια στη δραστηριότητά της, τις πλέον βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο στο dna της MYTILINEOS. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύοντας στη μείωση των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες του οργανισμού στο φυσικό περιβάλλον και ενσωματώνοντας καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές και σχετικές δεσμεύσεις πολύ νωρίτερα από άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στις αρχές του 2021, η MYTILINEOS ανακοίνωσε τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι η εταιρεία έχει θέσει τις βάσεις για μία 100% βιώσιμη και πράσινη βιομηχανική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε  να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Ουσιαστική είναι και η συμβολή της MYTILINEOS στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες Εθνικές προτεραιότητες. Mάλιστα, αντιλαμβανόμενη το ρόλο και την ευθύνη που φέρει, ως μία μεγάλη βιομηχανία, δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης, ευθυγραμμισμένη με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, αποτυπώνεται η συγκεκριμένη φιλοσοφία της εταιρείας ενώ είναι χαρακτηριστικό πως δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της MYTILINEOS. Αξιοσημείωτο είναι πως πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη Έκθεση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020

Η πολιτική που εφαρμόζει η ΜΥΤΙLINEOS στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμβάλει στην πρόληψη των κοινωνικών ανισοτήτων και περιβαλλοντικών κινδύνων, συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα.

Χαρακτηριστικό της συμβολής της MYTILINEOS στην κοινωνία, είναι πως η εταιρεία αφενός ενισχύει τη συνολική απασχόληση κατά 5%, παράγοντας και διανέμοντας κοινωνικό προιόν αξίας €1,3 δισ.μ εφαρμόζοντας μάλιστα ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.

Παράλληλα υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και με έμφαση στον άνθρωπο, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημοσιοποίηση νέας Εταιρικής Πολιτικής για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εφαρμόζοντας στην λειτουργική δραστηριότητά της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η MYTILINEOS προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και στον μετασχηματισμό του Τομέα Έργων EPC – METKA, στον σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ ενοποίησε τον Τομέα Εμπορίας Φυσικού Αερίου με τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ευαισθητοποίηση της MYTILINEOS για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης την οδήγησε στην αύξηση κατά 38% της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ), επί του συνόλου παραγωγής ενέργειας της εταιρείας, από το 2019 καθώς και στη μείωση ποσότητας των αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής κατά 39,1% σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία πρωτοπορώντας, υλοποίησε εκπαίδευση 40 βασικών προμηθευτών στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ ως διεθνής οικονομικός παράγοντας εφάρμοσε την οικειοθελή υιοθέτηση και εφαρμογή υψηλότερων προτύπων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας ήδη ευθυγραμμιστεί με το 70% περίπου των σχετικών απαιτήσεων.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω έκθεση εστιάζει σε δύο πυλώνες:

Α) στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η MYTILINEOS, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, κάθε θέματος που είναι ουσιαστικό τόσο για τους Κοινωνικούς της Εταίρους, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ευρύτερη επίδοσή της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).

Β) στη δέσμευση της MYTILINEOS στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και στη συμβολή της στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης λόγω της πανδημίας

Την κατεύθυνση για τη φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα δίνει η δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Είμαστε η πρώτη Ελληνική Εταιρεία, όπως και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που θέτει σαφείς στόχους και δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Γινόμαστε λοιπόν πρωτοπόροι, καθώς γινόμαστε μια εταιρεία που δείχνει το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία».