Το στοίχημα για τα απογευματινά χειρουργεία

Το στοίχημα για τα απογευματινά χειρουργεία

Λύση στις μεγάλες λίστες αναμονής για τα πρωινά χειρουργεία αναμένεται να δώσουν τα απογευματινά που θα διενεργούνται μεν στα δημόσια νοσοκομεία, εφόσον όμως εκείνα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το όφελος για τον ασθενή θα είναι ότι καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό, σε σχέση πάντα με την ίδια επέμβαση στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί και να πραγματοποιήσει την επέμβασή του που διαφορετικά θα πραγματοποιούνταν μπορεί και μήνες μετά.

Ο στόχος είναι καθημερινά να πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από το 20%.

Τα απογευματινά χειρουργεία ξεκινούν από την 1η Μαρτίου και οι ασθενείς θα καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Ο στόχος της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου

Η ορθή τήρηση της Ενιαίας Λίστα Χειρουργείου διασφαλίζει την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο Σύστημα Υγείας. Μέσω της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου εξασφαλίζονται οι έξι παρακάτω αρχές και αξίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός αξιόλογου Συστήματος Υγείας.

 • Διαφάνεια
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Διασφάλιση Υγείας
 • Προσβασιμότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Συντονισμός Περίθαλψης

Γιατί δεν είχε απόδοση η Λίστα Χειρουργείου στη χώρα μας

Μέχρι το 2017 δεν υπήρχε Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, όταν και θεσμοθετήθηκε, με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Η λειτουργία όμως της Λίστας Χειρουργείου δεν έχει αποδώσει για 3 βασικούς λόγους:

 • Έλλειψη προτυποποιημένης διαδικασίας συντήρησης
 • Απουσία δυνατότητας συνεχούς παρακολούθησης
 • Απουσία διασύνδεσης της Λίστας Χειρουργείου με τις υπόλοιπες διαδικασίες του Νοσοκομείου (π.χ. πραγματοποιηθέντα χειρουργεία)

Μέχρι και τον μήνα Ιούνιο του 2023 υπήρχαν 120.000 πολίτες εγγεγραμμένοι στη Λίστα Χειρουργείου σύμφωνα με τα δεδομένα.

Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας

Για την αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων, όσο και τη βελτίωση της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου το Υπουργείο Υγείας προέβη σε στρατηγικές αποφάσεις.

Οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας βασίστηκε στη διασφάλιση της ορθής συντήρησης της Λίστας Χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθηση της. Ο δεύτερος πυλώνας στηρίχθηκε στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου με την πλήρη ψηφιοποίηση της να αποτελεί προτεραιότητα.

Σωστή διαχείριση της Λίστας Χειρουργείου

Ένα από τα υφιστάμενα προβλήματα της Λίστας Χειρουργείου, ήταν η αδυναμία εκκαθάρισης της Λίστας και συνεπώς η μη αξιοπιστία των δεδομένων. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, συστάθηκε μία επιτροπή για να εκκαθαριστούν οι Λίστες Χειρουργείου. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150.000 κλήσεις σε πολίτες, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η πληροφορία για το αν επιθυμούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι στη Λίστα Χειρουργείου.

Η εκκαθάριση ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς όπως φάνηκε κρίνοντας από το αποτέλεσμα, περισσότερο από το 38% των εγγεγραμμένων πολιτών δεν επιθυμούσε να παραμείνει στη λίστα για διάφορους λόγους. Οι βασικοί λόγοι που οι πολίτες δεν επιθυμούσαν να παραμένουν στη Λίστα Χειρουργείου ήταν:

 • Επέλεξαν να χειρουργηθούν είτε σε άλλα δημόσια Νοσοκομεία, ή σε Ιδιωτικές κλινικές για επίσπευση του χρόνου
 • Δεν επιθυμεί πλέον ο πολίτης να πραγματοποιήσει το χειρουργείο

Τέλος, για τη μείωση των περιστατικών, τα οποία είναι σε αναμονή, έχουν εξεταστεί μία σειρά μέτρων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέσα στους πρώτους μήνες του 2024.

Νέα Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου

Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Λίστας Χειρουργείου, θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η νέα Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου. Η Νομοθετική διάταξη έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023 με σκοπό την προτυποποίηση και πλήρη της διαδικασίας. Η λειτουργία της Ψηφιοποιημένης Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου έχει ξεκινήσει να πιλοτικά, με τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή, και αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων η Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου να είναι σε πλήρη ισχύ.

Διάρκεια αναμονής των πολιτών για χειρουργική επέμβαση μέχρι σήμερα

Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών στη Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, μέχρι και το τέλος του 2023, ανέρχεται στους 102.000 πολίτες.

Το 43% των περιστατικών, αναμένουν για χειρουργική επέμβαση λιγότερο από 4 μήνες. Από 4 έως 12 μήνες περιμένει το 31% της συνολικής Λίστας, ενώ για περισσότερο 12 μήνες αναμένει το 26% των ασθενών.

Ποιο είναι το κόστος για τον πολίτη, ποιος θα καλύψει τα έξοδα για τα απογευματινά χειρουργεία;

Για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία της χώρας, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Aνάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά τη διενέργεια χειρουργείων για ανθρώπους που παραμένουν στις Λίστες Χειρουργείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προτεραιοποίηση τους θα γίνει με χρονολογική σειρά (από παλαιότερη σε νεότερη), όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Τα απογευματινά χειρουργεία θα αποτελέσουν ένα μόνιμο μέτρο

Τα απογευματινά χειρουργεία σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών της Λίστας χειρουργείου, όμως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του Ε.Σ.Υ.