Αξιολόγηση στη συνταγογράφηση κάθε γιατρού - Στόχος η μείωση της δαπάνης
Shutterstock
Shutterstock

Αξιολόγηση στη συνταγογράφηση κάθε γιατρού - Στόχος η μείωση της δαπάνης

Το είπε και το έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φέρνοντας στη Βουλή το νομοσχέδιο που στην ουσία θα βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση. Στόχος να περιοριστούν οι συνταγογραφήσεις φαρμάκων που κάνουν τη δαπάνη να υπερβαίνει τους προϋπολογισμούς.

Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» που κατατέθηκε στη Βουλή, συμπεριελήφθη διάταξη που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Συνταγογραφίας - χωρίς την ύπαρξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Η επιτροπή θα αποτελείται από 13 γιατρούς και φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ και θα κάνει αξιολόγηση της συνταγογράφησης κάθε γιατρού, σε μηνιαία βάση. Στο τελικό νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, η διαγραφή των ανείσπρακτων προστίμων σε πολίτες που δεν εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού.

Οι γιατροί της χώρας θα ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν και θα αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό
 • Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
 • Τη «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του
 • Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του
 • Το «ποσοστό εμβαλλαγίων (κουτιών) εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του
 • Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικότητάς του
 • Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών

Πιο αναλυτικά σε σχέση με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση, η συνοδευτική έκθεση αναφέρει πως με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδια για τον έλεγχο της υπέρβασης του πλαφόν των ιατρών σύμφωνα με στατιστικά κριτήρια, όταν διαπιστώνονται μεταβολές στη συνταγογράφηση, που δεν αιτιολογούνται, ούτως ώστε να διενεργούνται με ταχύτητα οι έλεγχοι σε ιατρούς που παρουσιάζουν υψηλές δαπάνες συνταγογράφησης, με σκοπό τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Στο ίδιο πλαίσιο η Επιτροπή Έλεγχου Συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ εξετάζει περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντα ειδικής διατροφής και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους των γιατρών επιβάλλονται κυρώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, για τους ιατρούς που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται για τις συνταγογραφήσεις σε ποσοστό άνω του 20%, πραγματοποιείται σταδιακά στατιστικός έλεγχος της συνταγογράφησής τους από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σε περίπτωση που από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αιτιολογείται η υπέρβαση των ορίων οι ιατροί καλούνται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις που να δικαιολογούν την υπέρβαση. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται το ποσοστό τις υπέρβασης.

Έλεγχος και στα φαρμακεία

Στους δείκτες αξιολόγησης για τον έλεγχο της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία προστίθενται εκτός από το ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ιατρού στο φαρμακείο, το ποσοστό κουτιών που διακινήθηκαν ανά φαρμακευτική εταιρεία και το ποσοστό γενόσημων, προστίθενται και οι παρακάτω:

 • Δαπάνη στον Οργανισμό για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο.
 • Μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο.
 • Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισμένο).
 • Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο.
 • Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
 • Ποσοστό δαπάνης σε on-patent.
 • Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού.
 • Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση.
 • Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη φαρμακευτική εταιρεία.
 • Ποσοστό off-patent προς άθροισμα γενοσήμων και off-patent.

Τα πρώτα 8 κριτήρια μπορούν να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης πρωτοτύπων εκτός πατέντας υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η συνταγογράφηση βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου της συνταγογράφησης όλων των γιατρών όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.