Τράπεζα της Βρετανίας: Τα χρήματα όλων των καταθετών της βρετανικής SVB είναι ασφαλή
AP Photo/Frank Augstein
AP Photo/Frank Augstein

Τράπεζα της Βρετανίας: Τα χρήματα όλων των καταθετών της βρετανικής SVB είναι ασφαλή

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε σήμερα ότι το τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας είναι υγιές, αφού η κεντρική τράπεζα συνέβαλε στην εξεύρεση αγοραστή για τον βρετανικό βραχίονα της Silicon Valley Bank.

«Καμία άλλη βρετανική τράπεζα δεν επηρεάζεται άμεσα και ουσιαστικά από αυτές τις ενέργειες ή από την εξυγίανση της αμερικανικής μητρικής τράπεζας της SVBUK", ανέφερε η BoE σε ανακοίνωσή της.

«Το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ασφαλές, υγιές και καλά κεφαλαιοποιημένο», πρόσθεσε. 

Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει τη συνέχεια των τραπεζικών υπηρεσιών, θα ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές στον τεχνολογικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα στηρίξει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Είναι σημαντικό ότι η Τράπεζα της Αγγλίας και το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι όλα τα χρήματα των καταθετών στη SVBUK είναι ασφαλή και προστατευμένα ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής», σχολιάζει ο Guardian που προσθέτει ότι «αυτό θα αποτελέσει τεράστια ανακούφιση για τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες φοβούνταν "υπαρξιακή απειλή" για τις επιχειρήσεις τους εάν είχαν χάσει τα χρήματά τους στη SVB UK.»

Η ΒοΕ προσθέτει ότι η συμφωνία με την HSBC σημαίνει ότι η SVB UK δεν θα τεθεί τώρα σε καθεστώς αφερεγγυότητας.

«Η τράπεζα δεν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για την αποπληρωμή της:

Η επιχείρηση της SVBUK θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά από την SVBUK. Όλες οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και οι πελάτες δεν θα πρέπει να παρατηρήσουν αλλαγές.

Η Τράπεζα της Αγγλίας στις 10 Μαρτίου είχε ανακοινώσει ότι, ελλείψει σημαντικών περαιτέρω πληροφοριών, προτίθεται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για να θέσει την SVBUK σε διαδικασία τραπεζικής αφερεγγυότητας. Δεδομένης της ανάδειξης αξιόπιστου αγοραστή για την SVBUK, η Τράπεζα αποφάσισε ότι η χρήση των εξουσιών εξυγίανσης για τη σταθεροποίηση των προβληματικών τραπεζών είναι κατάλληλη.

Καμία άλλη βρετανική τράπεζα δεν επηρεάζεται άμεσα και ουσιωδώς από τις ενέργειες αυτές ή από την εξυγίανση της μητρικής τράπεζας της SVBUK στις ΗΠΑ. Το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ασφαλές, υγιές και καλά κεφαλαιοποιημένο», αναφέρει χαρακτηριστικά όλη η ανακοίνωση της τράπεζας. 

 

Διαβάστε επίσης: 

Η HSBC εξαγοράζει τον βρετανικό βραχίονα της SVB Bank έναντι 1 λίρας

Γιατί αποτελεί εστία συστημικού κινδύνου