Πόσο θα κοστίσει το κλείσιμο της οικονομίας της Δανίας;

Πόσο θα κοστίσει το κλείσιμο της οικονομίας της Δανίας;

Του Otto Brøns-Petersen

Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε πέντε σενάρια ως προς τη διάρκεια του κλεισίματος της οικονομίας και σε μια προσπάθεια εκτίμησης των απωλειών στη βιομηχανική παραγωγή. Τα σενάρια εξαρτώνται από τα επιλεχθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ισχύουν για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι:

Στο μεσαίο σενάριο, υπάρχει μια απώλεια παραγωγής 150 δισεκατομμυρίων δανεζικών κορώνων (περίπου 20 δις ευρώ) για ένα κλείσιμο 6 μηνών, που αντιστοιχεί στο 7,3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του 2020. Η δανεζική οικονομία θα μπει σε ύφεση με αρνητική οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 6% το 2020.

Στα ακραία σενάρια, η απώλεια παραγωγής κυμαίνεται από σχεδόν 80 δις δανεζικές κορώνες (περίπου 11 δις ευρώ) έως πάνω από 500 δις κορώνες (67 δις ευρώ, αν το κλείσιμο διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι και χρειαστεί ενάμισης χρόνος μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο εμβόλιο). Στα σενάρια 4 και 5, η δανεζική οικονομία θα βρεθεί σε ύφεση μέχρι το 2021.

Η επιβράδυνση προκαλεί ένα σοκ προσφοράς που δεν μπορεί να ελεγχθεί με μέτρα βραχυπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής. Δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί ότι πέρα από αυτό το σοκ, θα υπάρξει και μια κρίση στην πλευρά της ζήτησης, καθώς η παγκόσμια οικονομική συνθήκη ήταν εύθραυστη και πριν την επιδημία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προηγούμενα οικονομιών που ανέκαμψαν σχετικά γρήγορα ακόμη και από σοβαρά σοκ προσφοράς, που προκλήθηκαν μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε σενάρια και απλοποιητικές υποθέσεις που μπορούν να καταδείξουν τις πιθανές οικονομικές συνέπειες. Δεν πρόκειται για μια πρόβλεψη βάσει μοντέλου και οι υπολογισμοί υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.

Διαβάστε την πλήρη μελέτη εδώ.

--

Ο Otto Brøns-Petersen είναι ερευνητής της δανέζικης δεξαμενής σκέψης CEPOS.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά την 1η Απριλίου 2020 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του δικτύου Epicenter και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.