Γιατί οι πολιτικοί χρειάζονται μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στα προβλήματα
Shutterstock
Shutterstock

Γιατί οι πολιτικοί χρειάζονται μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στα προβλήματα

Η κακή χάραξη πολιτικής ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη σε διάφορους τομείς. Παρά τη δεδηλωμένη δέσμευση των πολιτικών για χάραξη πολιτικής που βασίζεται σε δεδομένα, η μελέτη υπογραμμίζει πώς οι αποφάσεις επιμολύνονται από λαϊκισμό και βραχυπρόθεσμη στόχευση χαρακτήρα.

Η αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής έχει γίνει εμφανής στους λογαριασμούς ενέργειας που εκτοξεύθηκαν στα ύψη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει πώς πολιτικές όπως οι φόροι στα έκτακτα κέρδη, οι πράσινες βιομηχανικές στρατηγικές και τα ανώτατα όρια τιμών ενέργειας βλάπτουν τις προσπάθειες για παραγωγή περισσότερης ενέργειας. Η έκθεση υποστηρίζει μια απλοποιημένη, λιγότερο επιβαρυντική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό, όπως οι έλεγχοι των τιμών, την κατάργηση των επιδοτήσεων, ακόμη και την ιδιωτικοποίηση ή τη διάλυση των ελεγχόμενων από το κράτος μονοπωλίων.

Το κεφάλαιο περιγράφει επίσης πώς η τιμολόγηση του άνθρακα, η οποία ωθεί τις αγορές προς την παραγωγή ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αντί των πράσινων βιομηχανικών πολιτικών.

Το Κεφάλαιο 2 υπογραμμίζει την αποτυχία των απαγορευτικών πολιτικών για τα ναρκωτικά και τη νικοτίνη. Εξετάζει το πώς οι απαγορεύσεις, οι ρυθμίσεις και η υπερφορολόγηση έχουν τροφοδοτήσει το οργανωμένο βίαιο έγκλημα και τη διαφθορά, έχουν αυξήσει την πίεση στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και έχουν επιβαρύνει οικονομικά τις κυβερνήσεις. Οι συγγραφείς προτείνουν μια προσέγγιση «μείωσης της βλάβης» που αναδεικνύει την επιτυχημένη προσέγγιση που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι του ατμίσματος καθώς και τις αποτελεσματικές πολιτικές αποποινικοποίησης των ναρκωτικών στην Ολλανδία και την Πορτογαλία.

Το Κεφάλαιο 3 πραγματεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των αυξανόμενων χρεών. Η μελέτη αποκαλύπτει το έλλειμμα που υπάρχει στις ευρωπαϊκές συνταξιοδοτικές εισφορές σε σχέση με το συνολικό κόστος. Το χάσμα αυτό, που εκτιμάται στο 5,6% του ΑΕΠ της ΕΕ, ή σε 823 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μεταρρυθμίσουν ενεργητικά τα συνταξιοδοτικά συστήματα καθώς αυτά γίνονται μη βιώσιμα.

Το Κεφάλαιο 4 υπογραμμίζει, τέλος, την αποτυχία αξιοποίησης των αποδεικτικών στοιχείων στη γεωργική πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται κατά κόρον από αναποτελεσματικές κρατικές μελέτες και υπερρύθμιση των καινοτομιών όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ). Μια πιο βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει τις τιμές των καταναλωτικών τροφίμων.

Κατεβάστε και διαβάστε το πλήρες κείμενο της μελέτης στα αγγλικά εδώ.

Συντάκτες της μελέτης είναι οι Matthew Less, Nicolas Marques, Christian Năsulea, Diana Fiorentina Năsulea, Carlo Stagnaro και από την Ελλάδα και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών οι Κωνσταντίνος Σαραβάκος και Χρήστος Μαντάς.


Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 6 Φεβρουαρίου 2024 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του δικτύου EPICENTER και τη συνεργασία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.