Τεχνητή Νοημοσύνη: Η απουσία δεξιοτήτων θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η απουσία δεξιοτήτων θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα

Νέα έρευνα της Salesforce αποκάλυψε ότι ο δημόσιος τομέας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις εάν συνεχιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, τρεις στους πέντε ερωτηθέντες του δημόσιου τομέα σημείωσαν έλλειψη δεξιοτήτων στην ΤΝ. Στην ουσία δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τους κανονισμούς της.

Λιγότεροι από ένας στους τρεις (28%) επαγγελματίες πληροφορικής του δημόσιου τομέα δήλωσαν ότι είναι ειδικοί στη χρήση της παραγωγικής ΤΝ, ενώ παρόμοιος αριθμός (32%) δήλωσε ότι είναι ειδικοί στην κατανόηση πραγματικών περιπτώσεων χρήσης της παραγωγικής ΤΝ, όπως η ανάλυση δεδομένων.

Ο δημόσιος τομέας κινδυνεύει από την έλλειψη δεξιοτήτων στην ΤΝ 

Ο Κέισι Κόλεμαν, SVP of Global Government Solutions της Salesforce, τόνισε τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης των εργαζομένων στην ΤΝ: «Επενδύοντας σε νέες δεξιότητες, όπως η άμεση ανάπτυξη, οι ηγέτες του δημόσιου τομέα μπορούν να δώσουν στο εργατικό δυναμικό τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ΤΝ για να αυξήσει την παραγωγικότητα, να οικοδομήσει βαθύτερες σχέσεις με τους ψηφοφόρους και να βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών».

Η Salesforce στηρίζει την έρευνά της με μια ξεχωριστή μελέτη της Deloitte, η οποία υποστηρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνο και χρήμα σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 60% ανέφερε την έλλειψη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική χρήση της ΤΝ. Ενώ η ίδια δήλωση βρέθηκε να αποτελεί πρωταρχικό εμπόδιο σε όλους τους τομείς, ο παγκόσμιος μέσος όρος του 46% αναδεικνύει την κλίμακα της πρόκλησης.

Παρόλα αυτά, ο δημόσιος τομέας βρέθηκε να είναι οριακά (κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες) πιο έτοιμος να υιοθετήσει την τεχνολογία όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων. Η ασφάλεια των δεδομένων ήταν επίσης αξιοσημείωτα λιγότερο ανησυχητική μεταξύ των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα από τη γενική συναίνεση.

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα απειλούνται ήδη από τους περιορισμούς του προϋπολογισμού και της αποδοτικότητας. Η έρευνα της Salesforce υποδεικνύει ότι η δαπάνη λίγο περισσότερου χρόνου για την κατάρτιση και την ανάπτυξη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές και μάλιστα να βελτιώσει σημαντικά τα πράγματα.