7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Γιατί η Amazon κάνει space hub στην Ελλάδα

Γιατί η Amazon κάνει space hub στην Ελλάδα
Shutterstock

Και όμως στην Ελλάδα του COVID και του καύσωνα υπογράφονται συμφωνίες υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου. Τα νομικά επιτελεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με την Amazon Web Services συνδυάζοντας την πληροφοριακή τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές υπέγραψαν ένα μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων μέσω της παραγωγής ειδικών εφαρμογών.

Οι δύο υπουργοί και ο υπεύθυνος Δημόσιου Τομέα της Amazon υπέγραψαν μνημόνιο για δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο τη δημιουργία Περιφερειακού Κόμβου Διαστήματος (regional space hub) στην Ελλάδα, μία ψηφιακή θερμοκοιτίδα η οποία θα ενισχύει συγγενείς ερευνητικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με την δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης για επαγγελματίες του χώρου της αεροδιαστημικής και την συλλογή, ανάπτυξη και διάθεση συνόλων δεδομένων σχετικά με το διάστημα.

Όταν πριν από πολλά χρόνια παρακολουθούσα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία τις προσπάθειες συμμετοχής της Ελληνικής βιομηχανίας να συμμετέχει σε υψηλής τεχνολογίας προγράμματα δεν πίστευα ότι μία ελληνική επιχείρηση (Alma Technologies) θα συμμετείχε από το 2014 στην επεξεργασία των εικόνων από το Curiosity Mars για να μπορούμε εμείς στην γη να βλέπουμε και να μελετούμε πώς είναι το περιβάλλον του Άρη!

Σήμερα η Hellenic Association of Space Industry (που υπάρχει από το 2008) αριθμεί 25 High Tech επιχειρήσεις ως μέλη που έχουν πάνω από 1.000 εργαζομένους με ένα κύκλο εργασιών με πολλά εκατ. ευρώ. Παράλληλα αναπτύσσονται και σχετικές πρωτοβουλίες στον ακαδημαϊκό χώρο.

Στόχος του μνημονίου που υπεγράφη τώρα είναι η ανάπτυξη τεσσάρων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την οικονομία του διαστήματος: επίτευξη μεγέθυνσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτηση εμπειρίας. Αυτοί είναι οι στόχοι της υποδομής που δημιουργούνται με το μνημόνιο.

Όμως αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε δεν είναι ότι επιτυγχάνεται μία συμφωνία που αφορά ορισμένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις αλλά ότι αυτού του τύπου οι συμφωνίες φέρνουν πολλά περισσότερα οφέλη: Δημιουργούν ευρύτερο κλίμα φιλόξενης υποδοχής υψηλής τεχνολογίας επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η Ελλάδα δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη χώρα υψηλής τεχνολογίας. Η είσοδος στο μέλλον θα χτιστεί βήμα - βήμα και πολύ προσεκτικά. Επίσης παράγονται στελέχη στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που στην συνέχεια διαχέονται σε όλη την οικονομία. Τέλος η Ελλάδα εντάσσεται στις διεθνείς αλυσίδες υψηλής τεχνολογίας που είναι απαραίτητες για την μεταφορά τεχνολογίας σε όλο το παραγωγικό της σύστημα.

Εξάλλου, μία διαστημική συμφωνία, ως ελπίδα αισιοδοξίας, πάντοτε μας οδηγεί να σκεπτόμαστε για το μέλλον αντιμετωπίζοντας έτσι καλύτερα τα βαριά προβλήματα του παρόντος.

*Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Καθηγητής Οικονομικών στο ΕΚΠΑ