Τεχνολογία αιχμής προβάλλει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Shutterstock
Shutterstock

Τεχνολογία αιχμής προβάλλει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία

Μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία που προβάλλει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής αποτελεί το Aylon Lyceum στο Ωδείο Αθηνών που αναμένεται να εγκαινιαστεί επίσημα το φθινόπωρο, όπως σημείωσε κατά την επίσκεψη και ξενάγησή του στην Στέγη Ελληνικών Ιδεών του Aylon Lyceum, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας.

Πρόκειται για έναν χώρο πολιτισμού που βασίζεται σε νέες τεχνολογίες στον οποίο θα «φιλοξενούνται», θα «εκτίθενται» και θα «προβάλλονται» οι ελληνικές ιδέες, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πολιτιστικό επιτευγμάτων αρχαίων Ελλήνων και κληρονομιά στον παγκόσμιο πολιτισμό, με εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, ομιλίες, ειδικές πολιτιστικές δράσεις και πειραματικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποστολή του Aylon Lyceum είναι να μετατρέψει τις άυλες ιδέες σε μια ψηφιακή εμπειρία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να συμβάλλει στη διεύρυνση της σχέσης των επισκεπτών με τη φιλοσοφία και να προωθήσει τη φιλοσοφική σκέψη στην καθημερινή ζωή. Η διαδικασία οδηγεί τον επισκέπτη σε μια σειρά από ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Παράλληλα, λειτουργεί ως κόμβος δημοσίου διαλόγου, γνώσεις και μάθησης για μικρούς και μεγάλους.

Η ξενάγηση του Χρίστου Δήμα έγινε από τον Πρόεδρο του Ωδείου Αθηνών, Νίκο Τσούχλο, τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Γιώργο Νούνεση, και από τους συνεργάτες τους. 

Ο Υφυπουργός Χρίστος Δήμας (τέταρτος από αριστερά) ξεναγείται στο Aylon Lyceum. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Το Aylon Lyceum στο Ωδείο Αθηνών είναι απόρροια συνεργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή της Διεύθυνσης Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΔΙΝΕΠΟΚ) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτισμού (ΕΔΕΠΟΛ), με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και προέκυψε από την υλοποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020 όπου εντάχθηκε στις 5.9.2019.

Δημοκρατία και Ευ Ζην

«Δημοκρατία και Ευ Ζην» είναι το θέμα της πρώτης έκθεσης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί ως μια φιλοσοφική ομαδική εμπειρία· επισκέπτες και επισκέπτριες διερευνούν τη σχέση του ευ ζην και της δημοκρατίας μέσα από τη διάδραση με τα εκθέματα, τη λήψη αποφάσεων και τον διάλογο στην ομάδα. Ειδικότερα, τα εκθέματα βοηθούν στην κατανόηση των αρχαίων ελληνικών ιδεών και της μυθολογίας με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Τα εκθέματα διαθέτουν υπότιτλους σε ελληνικά και αγγλικά για άτομα με προβλήματα ακοής, ενώ ο χώρος είναι προσβάσιμος για ανθρώπους με κινητική αναπηρία.