Η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα

Η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα

Καλές είναι οι επιστολές με τις οποίες οι αρμόδιοι υπουργοί κατακεραυνώνουν τους Τούρκους σε διεθνείς οργανισμούς για το απαράδεκτο συμβάν με τους γυμνούς πρόσφυγες. Αλλά!  

Υπάρχει πράγματι ένα «αλλά». Είναι άλλο πράγμα να υποστηρίξει κανείς ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες για να πλήξει την Ελλάδα και άλλο να υποστηρίζει ή να υπονοεί ότι η Τουρκία δεν είναι μια ασφαλής χώρα.

Αν θεωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες, τότε αυτόματα το βάρος πέφτει στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο σαν να ανοίγουμε τα σύνορα για να περάσουν 4 ή 5 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα. Πώς μπορείς αλήθεια να αρνηθείς την είσοδο στην Ελλάδα ανθρώπων που ζουν σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον που απειλεί τη ζωή τους;  


Ο φιλελεύθερος