Χ. Δήμας: Πρωτοβουλία με το βλέμμα στο μέλλον το νομοθετικό πλαίσιο για τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς

Χ. Δήμας: Πρωτοβουλία με το βλέμμα στο μέλλον το νομοθετικό πλαίσιο για τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς

«Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς είναι μια πρωτοβουλία με το βλέμμα στο μέλλον που δίνει ώθηση να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας, με αμοιβαία οφέλη για όλους», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Οι Προκλήσεις στην Αξιοποίηση της Έρευνας - Η Περίπτωση των Εταιρειών Τεχνοβλαστών» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Φορέων και ερευνητών για το νέο καθεστώς για την έρευνα στα Πανεπιστήμια και τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (spin-offs), σύμφωνα με τον Νόμο 4864/2021. Κατά την διάρκεια της ημερίδας, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την ανάγκη συντονισμού και ανάπτυξης συνεργειών, την προστασία των αποτελεσμάτων της έρευνας με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ παρουσιάστηκαν επιτυχημένα μοντέλα Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και δημιουργίας Τεχνοβλαστών με το νέο νομοθετικό καθεστώς. 

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς έχει ρυθμίσει θέματα, τα οποία μέχρι σήμερα είτε ρυθμίζονταν διάσπαρτα και ελλιπώς σε διάφορα νομοθετήματα, είτε δεν ρυθμίζονταν καθόλου. Αυτό αποτελούσε εμπόδιο για την ανάπτυξη, την αξιοποίηση και την διάχυση της έρευνας. Ο νέος νόμος επιχειρεί να συνδέσει την έρευνα με την πράξη, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα δημιουργίας Εταιριών-Τεχνοβλαστών που ιδρύονται από περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς, όταν η έρευνα έχει διεξαχθεί από κοινού. Επιπλέον, ρυθμίζει σε ένα ενιαίο πλαίσιο την ίδρυση Τεχνοβλαστών, τόσο με τη συμμετοχή Ερευνητικών Οργανισμών, όσο και τρίτων επενδυτών, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων Ερευνητών, επιτρέποντας στους Ερευνητικούς Οργανισμούς να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, οι Τεχνοβλαστοί στην Ελλάδα ανέρχονταν σε εκατόν-έναν (101) και προέρχονταν από 13 Πανεπιστήμια και 7 δημόσια Ερευνητικά Κέντρα. Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, τον Νοέμβριο του 2021, σημειώθηκε αύξηση κατά 15,8% στους Τεχνοβλαστούς, καθώς το 2022 ιδρύθηκαν 16 νέοι (12 από ΑΕΙ και 4 από δημόσια ΕΚ). Επιπλέον, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Πανεπιστημίων και των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων, υπάρχει η πρόθεση να ιδρυθούν επιπλέον περίπου 94 ακόμη Τεχνοβλαστοί κατά το 2023, ήτοι αύξηση λίγο μεγαλύτερη του 80%.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων κ. Χρήστος Ταραντίλης, και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων  της Βουλής των Ελλήνων, κ. Βασίλης Διγαλάκης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε: 

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίσαμε με αναλυτικό και συνεκτικό τρόπο τον θεσμό της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού των Ερευνητικών Οργανισμών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει θέσει πλέον τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένας αποτελεσματικός θεσμός, στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν σταθμιστεί όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με το βλέμμα στο μέλλον που δίνει ώθηση να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας, με αμοιβαία οφέλη για όλους. Ο νέος νόμος διευκολύνει τους ερευνητές να προχωρήσουν στη μεταφορά της τεχνολογίας, δημιουργώντας καινοτόμες επιχειρήσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος δήλωσε:

«Έχουν πλέον δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την πράξη μέσω της σύστασης Εταιρειών Τεχνοβλαστών.  Μόνον έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό που γίνεται παγκοσμίως, σε μια περίοδο έντονης καινοτομίας και αναδυόμενων τεχνολογιών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα της έρευνας να επιστρέφουν στην κοινωνία, στον Έλληνα πολίτη που αρχικά χρηματοδότησε την έρευνα.»