«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»: Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ΥΠΕΝ

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»: Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψιν το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό, να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 15 Απριλίου 2024, στις 18:00.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).