Χ. Σταϊκούρας για επιστρεπτέα προκαταβολή: Περίπου 47.000 επιχειρήσεις αιτήθηκαν για την 2η φάση

Περίπου 47.000 επιχειρήσεις αιτήθηκαν για την 2η φάση

Στοιχεία για την εν εξελίξει δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής παρείχε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Βουλή.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι ήδη περί τις 47.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει τις σχετικές αιτήσεις, με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ ενώ να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση είχαν ενταχθεί 52.494. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου!

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ή δρομολογεί ένα πλήθος από εναλλακτικά, συμπληρωματικά, σημαντικά εργαλεία.

Επτά συγκεκριμένα Εργαλεία:

1ον. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, της οποίας η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη.

Στην πρώτη φάση, επειδή έχουμε πλέον τα οριστικά στοιχεία, 52.494 επιχειρήσεις έλαβαν σημαντικά χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 602 εκατ. ευρώ. Δηλαδή – κατά μέσο όρο – περίπου 11.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Από αυτές, 7.598 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους, 30.006 επιχειρήσεις έχουν από 1 έως 5 εργαζόμενους και 11.480 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 έως 20 εργαζόμενους.

Δηλαδή, το 94% του συνόλου των βοηθούμενων επιχειρήσεων διαθέτει μέχρι 20 εργαζόμενους, αποδεικνύοντας έτσι ότι βοηθήθηκαν κυρίως οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις από 1 έως 50 εργαζόμενους, που συνιστούν το 86% του συνόλου των επωφελούμενων επιχειρήσεων, μοιράστηκαν το 80% των διαθέσιμων πόρων. Αυτό είναι στοιχείο όχι μόνο κοινωνικής αποτελεσματικότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για να γίνει η εκταμίευση γρήγορα, χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα, τότε, στοιχεία Μαρτίου για τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Στη δεύτερη φάση, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, η στήριξη θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και πολύ μεγαλύτερο ποσό, που καταρχήν διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.

Ήδη, η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με χθεσινοβραδινά στοιχεία από την ΑΑΔΕ, περίπου 47.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει ήδη αίτηση. Και καλούμε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να κάνουν τη σχετική αίτηση.

2ον. Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για όλους τους μήνες της κρίσης του κορονοϊού, και η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο – εκτιμάμε γύρω στο 2,5%, πολύ λιγότερο από το μισό αυτού που ισχύει σήμερα για τις 24 δόσεις – και έναρξη αποπληρωμής το 2021. Να άλλη μια σημαντική πηγή ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

4ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).
Όπως ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν ήδη εγκριθεί και προωθηθεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις, συνολικού ύψους 1,29 δισ. ευρώ, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η εκταμίευση των ποσών.

5ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουνίου, διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.

Παρέχεται εγγύηση, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έως 80% σε κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, ενώ σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κάθε τραπεζικού ιδρύματος έως 40% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες.

6ον. Η σχεδιαζόμενη, γενναία, μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις.

7ον. Και φυσικά, το υπό συζήτηση νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

Αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται:

- στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
- στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
- στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
- σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στο χώρο εργασίας,
- σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την πλευρά του, πάντως, κάλεσε τις επιχειρήσεις να να αξιοποιήσουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, την κρατική αρωγή, καθώς επίσης και να «αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την επιτυχή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα διασφαλίσει βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης».