Λίνος - Αλέξανδρος Σισιλιάνος: Οι κλειστές δομές δεν απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι κλειστές δομές δεν απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ουδόλως απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι κλειστές δομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σύμφωνα με τον Έλληνα Πρόεδρό του, Λίνο - Αλέξανδρο Σισιλιάνο. Αρκεί, βέβαια, όπως είπε να εφαρμόζεται το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το οποίο αφορά την προσωπική ελευθερία και την ασφάλεια. Ήτοι να μην τίθεται περιορισμός ελευθερίας και κανείς να μπορεί να μπει και βγει, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως εξήγησε ενώπιον των βουλευτών, «μια κλειστή δομή κράτησης σημαίνει ότι όσοι κρατούνται εκεί τελούν υπό καθεστώς κράτησης και άρα μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 5 της σύμβασης. Εάν πρόκειται για μία ανοιχτή δομή, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 5 της σύμβασης, εφαρμόζεται το άρθρο 2 του τετάρτου πρωτοκόλλου, το οποίο δεν δεσμεύει τη χώρα, την Ελλάδα».

Ωστόσο, για την περίπτωση ημίκλειστων ή μη ανοικτών κέντρων «δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φεύγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, να κινούνται ελεύθερα στο νησί και να επιστρέφουν για να κοιμηθούν το βράδυ, εκεί είπαμε ότι δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της ελευθερίας ούτε κράτησης, μπορεί κανείς να μπει να βγει και ούτω καθεξής».  Και συμπέρανε ότι «κλειστή δομή κράτησης ως τέτοια, δεν απαγορεύεται».

«Εκείνο, το οποίο συμβαίνει, όταν έχεις μία κλειστή δομή κράτησης, είναι ότι αυτομάτως ενεργοποιούνται οι εγγυήσεις του άρθρου 5 της συμβάσεως, άρα, δηλαδή, όλες οι εγγυήσεις του άρθρου 5 πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται προκειμένου για να μη διαπιστώσει το δικαστήριο παραβίαση. Άλλο είναι το εφαρμοστέο πλαίσιο, όταν έχεις μία κλειστή δομή και άλλο όταν έχεις μία ανοιχτή δομή. Αν έχεις μια κλειστή δομή, είναι το άρθρο 5, αν έχεις μία ανοιχτή δομή, το άρθρο 5 δεν εφαρμόζεται ως τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά από νομικής απόψεως, αλλά ποτέ δεν έχει πει το δικαστήριο ότι μία κλειστή δομή κράτησης, ως τέτοια απαγορεύεται σε όλες τις περιστάσεις. Ενδεχομένως δημιουργεί και έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη, αλλά αυτό εξαρτάται από το εάν και κατά πόσον οι επιμέρους εγγυήσεις του άρθρου 5 θα τηρηθούν ή όχι», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Ως προς τα εξωτερικά σύνορα, ο κ. Σισιλιάνος υπογράμμισε ότι όχι μόνον υπάρχει δικαίωμα φύλαξης  των εξωτερικών συνόρων, αλλά και υποχρέωση φύλαξης τους έναντι των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε..

Σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους τίθεται, σύμφωνα με τον κ. Σισιλιάνο, ένα ζήτημα κράτησης εφόσον και στο μέτρο που υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικές. «Δηλαδή, κράτηση σε ειδικούς χώρους που θα πρέπει να διαμορφωθούν για τους ανήλικους με μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ξέρετε και ο κύριος Πρωθυπουργός έχει εκφράσει την ευαισθησία του για το συγκεκριμένο ζήτημα», είπε.

Αναφορικά με το ζήτημα της μη επαναπροώθησης σημείωσε:  «Ασφαλώς πρόκειται για ογκόλιθο του προσφυγικού δικαίου στο άρθρο 33 της Σύμβασης Γενεύης, αλλά βεβαίως αυτό αφορά τους αιτούντες άσυλο. Δεν αφορά τους υπόλοιπους. Εξ ου και η διάκριση των δύο καθεστώτων θα πρέπει να γίνεται με σαφήνεια».