Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Κατέθεσε τροπολογία για την θεσμοθέτηση της business visa

Κατέθεσε τροπολογία για την θεσμοθέτηση της business visa

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Την θεσμοθέτηση μίας νέας μορφής επιχειρηματικής πρόσκλησης, της επονομαζόμενης Business Visa, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Η ρύθμιση κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Brexit.

Η τροπολογία για την “business visa” που κατατέθηκε αφορά πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνέδρια, εκθέσεις, συναντήσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη συνήθη  γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης visa.

Σε αυτήν την περίπτωση, Έλληνες πολίτες θα υποβάλουν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές ένα τυποποιημένο έντυπο πρόσκλησης, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για τη φιλοξενία των αιτούντων θεώρηση.

Η θεσμοθέτηση της «Επιχειρηματικής Πρόσκλησης» εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων και διαμόρφωσης ενός φιλοεπιχειρηματικού και φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.