Υποβλήθηκε στην Κομισιόν το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποβλήθηκε στην Κομισιόν το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η οριστική έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, το οποίο υποβλήθηκε στην Κομισιόν στην τελική του μορφή, αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε συστηματική διαβούλευση με τους εταίρους και διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν σχόλια και παρατηρήσεις της Επιτροπής επί του αρχικά υποβληθέντος Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα προβλέπει 4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης άνω των 6 δισ. ευρώ, και διαρθρώνεται γύρω από τους δύο στόχους: Πρώτον, στη μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρoδιατροφικό μοντέλο και δεύτερον, στη συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου. «Παραλάβαμε ένα σχέδιο Προγράμματος», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «που είχε επιστρέψει από την Κομισιόν κυριολεκτικά διάστικτο από παρατηρήσεις και σχόλια. Το αναμορφώσαμε ριζικά και το επανυποβάλλαμε, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της ίδιας της υπαίθρου τα επόμενα χρόνια». Μέσα από το πρόγραμμα, συμπλήρωσε, φιλοδοξία είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας ύφεσης και να επιταχυνθεί η αειφόρος ανασυγκρότηση των αγροτικών περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ