Τροπολογία Σταθάκη «τα πάντα όλα» στην ενέργεια

Τροπολογία Σταθάκη «τα πάντα όλα» στην ενέργεια

Του Γιώργου Φιντικάκη

Στο βουνό των τροπολογιών των τελευταίων ημερών, ήρθε να προστεθεί μια ακόμη, από τον Γ. Σταθάκη που συμπυκνώνει κάθε είδους εκκρεμότητα στην ενέργεια, από την παράταση των συμβάσεων των 55 συμβασιούχων της ΡΑΕ, έως την συνέχιση λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ στην Κρήτη, που έπρεπε στα τέλη του έτους να κλείσουν για περιβαλλοντικούς λόγους.

Παρά το σάλο που έχει ξεσπάσει, και την «γραμμή» της κυβέρνησης οι υπουργοί να είναι εξαιρετικά συντηρητικοί ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων που θα φέρουν, εντούτοις η τροπολογία Σταθάκη, που κατατέθηκε κι αυτή στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας, περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά θέματα.

Παρατείνεται η λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ στην Κρήτη που θα έπρεπε να κλείσουν για περιβαλλοντικούς λόγους στο τέλος του έτους, προκειμένου να μην υπάρξει «μπλακ άουτ» στο νησί. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ορισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν καθ'' υπέρβαση των ορίων εκπομπών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, παράταση που κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για το διάστημα των τριών ετών που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση και της μεγάλης διασύνδεσης με την Αττική που θα διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού.

Παρατείνεται η διάρκεια των 55 συμβασιούχων της ΡΑΕ έως και την 30 Ιουνίου 2020, ενώ προβλέπεται περιορισμός της αστικής και της ποινικής ευθύνης για τη διοίκηση και το προσωπικό της Αρχής, προκειμένου να θωρακιστούν, όπως επισημαίνεται, από τυχόν παρελκυστικές αγωγές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ταυτόχρονα θεσπίζεται η κάλυψη δικαστικών εξόδων και εξόδων νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις της Αρχής, για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ προβλέπεται ότι η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού θα γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων και κατάρτιση των προσωρινών πινάκων από τη ΡΑΕ, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ για το Ειδικό Έργο Πολυπόταμος - Ν. Μάκρη.

Τέλος τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος με σκοπό τη μακροχρόνια διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος σύστημα. Στην ουσία, αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλίσει αποζημίωση για την ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητά της για τις ανάγκες του συστήματος, η Πτολεμαΐδα 5, δίχως την οποία τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας για την νέα υπό κατασκευή μονάδα της ΔΕΗ. Κι αυτό, καθώς στα τέλη Μαΐου είχε δοθεί στη δημοσιότητα ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος θέτει αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την ένταξη στους μηχανισμούς αποζημιώσεων για τις λιγνιτικές μονάδες. Σύμφωνα με αυτόν ορίζεται ότι μονάδα που ξεκίνησε εμπορική παραγωγή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού ή μετά από αυτήν και εκπέμπει πάνω από 550 gr CO2, δεν πρόκειται να λάβει μελλοντικές πληρωμές στο πλαίσιο κάποιου μηχανισμού ισχύος.

Αυτό σημαίνει ότι η Πτολεμαΐδα 5, που θα εκπέμπει άνω των 550 gr CO2 ανά kWh, ακριβώς επειδή δεν πρόκειται να έχει μπει σε εμπορική λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του κανονισμού, θα αποκλειστεί από το μηχανισμό. Όμως ο νομοθέτης έχει προβλέψει «παράθυρο» στο νόμο, ότι μια μονάδα θα μπορεί να περιληφθεί στις αποζημιώσεις υπό την προϋπόθεση, ότι η χώρα θα έχει θεσπίσει Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος μέχρι την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού ή ότι θα έχει υπογράψει σύμβαση με τη μονάδα μέχρι τις 31/12/2019. Επειδή λοιπόν η Κομισιόν δεν έχει ακόμη εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο για το Μηχανισμό Ισχύος και δεν αναμένεται να το κάνει έως την έναρξη ισχύος του κανονισμού, το ΥΠΕΝ κατέθεσε τροπολογία με την οποία θεσπίζεται και στην Ελλάδα, Μόνιμος Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος.