Τράπεζα Πειραιώς: Κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου μέσω της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων

Τράπεζα Πειραιώς: Κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου μέσω της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων

Την κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου μέσω της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων, πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς έγινε αποδεκτή η δημόσια προσφορά της από την πλειονότητα των πιστωτών της.

Ειδικότερα, ομολογιούχοι που κατέχουν τίτλους ονομαστικής αξίας 493 εκατ. ευρώ, έχουν αποδεχτεί την ανταλλαγή τους με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας που είναι σε εξέλιξη.

Σε καμία σειρά ομολόγων το ποσοστό αποδοχής δεν έπεσε κάτω από το όριο που καθιστά υποχρεωτική τη μετατροπή τους σε μετοχές.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα έχει συνολικό κεφαλαιακό όφελος 593 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω του οποίου θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες του βασικού σεναρίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 1,6 δισ. ευρώ θα αντληθούν από τη διάθεση κοινών μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ