Στο 3,90% το επιτόκιο στα 6μηνα γραμμάτια

Στο 3,90% το επιτόκιο στα 6μηνα γραμμάτια

Στο 3,9% διαμορφώθηκε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων έναντι 3,8% στην προηγούμενη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων του Ιουλίου. Συνολικά, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1.287 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 625 εκατ. ευρώ κατά 2,06 φορές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη δημοπρασία δινόταν η δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τίτλους υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12μ.μ. 

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα δημοπρασίας