Στα σκαριά η μεγαλύτερη βάση δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ. φορολογούμενων

Στα σκαριά η μεγαλύτερη βάση δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ. φορολογούμενων

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Από τον Ιούνιο του 2017 θα ξεκινήσουν να δηλώνουν σταδιακά τα περιουσιακά τους στοιχεία στο περιουσιολόγιο οι 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι και μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 όπου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εφαρμογές θα δηλωθούν πρόσθετα στοιχεία. Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού, ακίνητα, αλλά και κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ τα δεδομένα που έχει η εφορία θα δηλωθούν αυτόματα στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Το έργο του περιουσιολογίου εντάχθηκε στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και θα ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού που θα γίνει το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη η οποία και θα περιλαμβάνει κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη καταθέσεις σε τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα καταγράψει μέσω των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στα έντυπα Ε1 και Ε9 και αφορούν ακίνητα, πισίνες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και συμμετοχές σε εταιρείες.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία με τα στοιχεία που υπάρχουν για κάθε φορολογούμενο. Συγκεκριμένα, θα γνωστοποιήσουν στις φορολογικές αρχές τον αριθμό των λογαριασμών για κάθε φορολογούμενο και το υπόλοιπο που υπήρχε στο τέλος του 2016.

Ταυτόχρονα θα ζητήσουν από τις 84 συνεργαζόμενες χώρες στοιχεία με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν Έλληνες φορολογούμενοι και τα οποία θα «περαστούν» στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου του περιουσιολογίου που θα αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία είναι τα εξής:

1. Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι (εξωτερικοί χρήστες), καθώς και στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).

2. Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΓΓΔΕ ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.

3. Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.

4. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από το φορολογούμενο.

5. Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

6. Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.

7. Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας - αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

8. Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και ταυτόχρονη παρακολούθηση.