8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

ΣΕΒ: Τα αντικίνητρα στο επιχειρείν πλήττουν την Ελλάδα που παράγει

ΣΕΒ: Τα αντικίνητρα στο επιχειρείν πλήττουν την Ελλάδα που παράγει

Εχθρική φορολογική νομοθεσία, εκδικητικές πολεοδομικές ρυθμίσεις κατά των μεγάλων επενδύσεων και ασφυκτικό εναγκαλισμό των επιχειρήσεων από το κράτος διαπιστώνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, με το οποίο επαναφέρει το αίτημα για ίδρυση υπουργείου Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ τα οριζόντια αντικίνητρα στο επιχειρείν στην Ελλάδα πλήττουν αθροιστικά και δυσανάλογα την Ελλάδα που παράγει, ενώ επισημαίνει πως οι αδύναμοι θεσμοί, δηλαδή η ασυνέχεια του κράτους στη χάραξη πολιτικών και η αδυναμία διυπουργικού συντονισμού σε σύνθετα ζητήματα, όπως είναι η βιομηχανική πολιτική, αποτελούν επιπλέον εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια.

«Οι αδυναμίες συντονισμού σε θεσμούς που ρυθμίζουν την παραγωγή των αναγκαίων δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διασύνδεση ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων με τη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, το πλαίσιο αδειοδότησης, χωροθέτησης και εγκατάστασης-λειτουργίας μιας παραγωγικής επένδυσης, το κόστος ενέργειας, την αγορά εργασίας και φυσικά τη φορολογία παραγωγικών δραστηριοτήτων, ορθώνουν αθροιστικά εμπόδια στην ανάπτυξη σύνθετων βιομηχανικών δραστηριοτήτων», τονίζει ο ΣΕΒ.

Και προσθέτει: «Όσο δεν επιλύεται αυτή η υστέρηση στη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, η επιχειρηματικότητα θα μένει εγκλωβισμένη σε μικρά ανοργάνωτα σχήματα που επιβιώνουν άχαρα στην ημιπαρανομία ασκώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η απουσία μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα «είναι φυσιολογικό επακόλουθο αυτής της εχθρικής στάσης» και έχει επιπτώσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς τους στερεί τη δυνατότητα να εξελιχθούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν με τρόπο που θα τους επέτρεπε να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.

Δεν παραλείπει να σημειώσει ότι για δεκαετίες η Ελλάδα υιοθέτησε πελατειακές πολιτικές γιγάντωσης του κράτους που οδήγησαν σε μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης, με αποτέλεσμα ένα επικίνδυνα υψηλό δημόσιο χρέος και ένα μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. «Η κρίση μας έμαθε λοιπόν ότι το κράτος-εργοδότης απέτυχε καθώς δεν μπορεί να υπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας», συμπληρώνει.

Για τον ΣΕΒ ανάπτυξη, χωρίς μεταποίηση και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, δεν γίνεται και διευκρινίζει πως όταν μια μεγάλη μεταποιητική επιχείρηση αποχωρεί από την Ελλάδα, κλείνει ο δρόμος ανάδειξης άλλων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και όταν μια μεγάλη επένδυση παρακάμπτει τη χώρα μας, πολλές μικρές και μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις χάνουν μια ευκαιρία να αναπτυχθούν.

Για τη βιομηχανία ο ΣΕΒ θέτει 4 προτεραιότητες: Εξορθολογισμός της φορολογίας στην παραγωγή, ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, βελτίωση του κόστους δανεισμού και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας.

«Στην προώθηση των προτεραιοτήτων αυτών», τονίζει τέλος, ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και η σύσταση Υπουργείου Βιομηχανίας, που αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΒ και ετέθη υπόψη του Πρωθυπουργού από τις πρώτες ημέρες της θητείας του το 2015». 

Φωτογραφία Intime News