ΣΕΒ: Προκλήσεις και ευκαιρίες από την πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

ΣΕΒ: Προκλήσεις και ευκαιρίες από την πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο σχεδιασμός και η ανοικοδόμηση βιώσιμων πόλεων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδιαίτερα στα κτίρια και η υιοθέτηση των αρχών της «κυκλικής οικονομίας» που θα δίνει έμφαση στην «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση», είναι οι βασικές προκλήσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τις αναγκαίες αλλαγές για την αποφυγή των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο είναι μέλος του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Δικτύου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι (COP21) η οποία όπως τονίζει ο ΣΕΒ «είναι μια σημαντική ευκαιρία να καθιερωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, συγκρίσιμους στόχους μείωσης, παρακολούθησης και επαλήθευσης εκπομπών, μηχανισμούς αγοράς για την εξισορρόπηση του κόστους και ενιαία διαδικασία για την αντιμετώπιση των μη συμμορφούμενων μερών».

Στην περίπτωση μη επίτευξης διεθνούς συμφωνίας, καταλήγει ο Σύνδεσμος, θα πρέπει να προβλεφθεί η λήψη μέτρων διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι του κινδύνου «διαρροής άνθρακα». Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, είναι περισσότερο εκτεθειμένη στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ