Πτώση 9,6% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Πτώση 9,6% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία

Μείωση 9,6% παρουσίασε ο Γενικός ?είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) µε έτος βάσης 2010=100,0, του µηνός Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, έναντι µείωσης 0,9% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός ?είκτης κατά το µήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του Σεπτεµβρίου 2015, παρουσίασε µείωση 0,6%, έναντι µείωσης 1,5%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014. 

Ο µέσος Γενικός ?είκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2013 - Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 6,6%, έναντι µείωσης 0,6%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.