Πως θα γίνουν οι περικοπές στις συντάξεις

Πως θα γίνουν οι περικοπές στις συντάξεις

Οριστικά οι νέες περικοπές στις συντάξεις, μέσω του επαναϋπολογισμού τους, δεν θα προέλθουν από νέες οριζόντιες μειώσεις, αλλά από τον εξορθολογισμό και τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος.

Οι δανειστές ζητούν να μειωθεί επιπλέον το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών από το 75% στο 45% ή 55% (για τις κύριες ήταν 75%-80% έως το 2009, μειώθηκε στο 65% στην περίοδο 2010-2015).

Ο ενιαίος υπολογισμός συντάξεων θα γίνει στη βάση των εξής τριών παραμέτρων:

1. Μισθός εργασιακού βίου (ή εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες ή αγρότες

2. Ενιαίο, ανά μισθολογική ή εισοδηματική κατηγορία, ποσοστό αναπλήρωσης,

3. Τα έτη ασφάλισης

Όσον αφορά στις επικουρικές συντάξεις, προωθείται η αντικατάσταση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με έναν κανόνα βιωσιμότητας. Βάσει του σχεδιασμού οι περικοπές που θα γίνουν στις επικουρικές  θα ξεκινούν από 2% στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 150 ευρώ και θα φθάνουν έως και το 30% για συντάξεις άνω των 400 ευρώ, με τιμές όμως 2010 (προκειμένου να ενσωματωθεί και η απόφαση του ΣτΕ).

Στα εφάπαξ, το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται νέο μαθηματικό τύπο, που θα οδηγεί μεσοσταθμικά σε περικοπές της τάξης του 10%. Περικοπές της τάξης του 30% εκτιμάται ότι θα επέλθουν στα μερίσματα που λαμβάνουν σήμερα περίπου 280.000 πολιτικοί συνταξιούχοι, καθώς το υπουργείο Εργασίας ήδη ζήτησε από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) να περιορίσει τις δαπάνες του για τον επόμενο χρόνο κατά τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τον Ενιαίο υπολογισμό εισφορών βάσει μισθού ή εισοδήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές θα εξαρτώνται και θα συγκρίνονται με βάση το εισόδημα.

Όσον αφορά στις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων θα δημιουργηθεί ένα υπερ-ταμείο κύριας ασφάλισης για όλους. Η πρόταση του κ. Κατρούγκαλου περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός φορέα «μαμούθ» για τα ταμεία της κύριας ασφάλισης στον οποίο θα ενταχθούν τα 5 ταμεία που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ θα παραμείνουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αλλά μόνο για την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, δηλαδή θα έχουν μόνο τον τομέα της πρόνοιας. Ο νέος φορέας θα έχει ίδιους κανόνες ασφάλισης, απονομής συντάξεων και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών.

Τέλος η  Εθνική Σύνταξη θα είναι " ισόποση με το 60% του ενδιαμέσου εισοδήματος" και θα ανεβαίνει μαζί με το ΑΕΠ και τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας. Επίσης θα υπάρχει και αναλογικό μέρος της σύνταξης, θα αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους φορείς κύριας ασφάλισης και θα υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών.

Σημειώνεται ότι για το 2016 στο νέο κρατικό προϋπολογισμό  που ψηφίστηκε από τη Βουλή εγγράφονται έσοδα, που προκαλούν εξοικονόμηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη της τάξης του 1,112 δισ. ευρώ, σωρευτικά για τη διετία 2015 – 2016.

Το ποσό αυτό προκύπτει από:

- Αύξηση εισφοράς υγείας στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6% (532,5 εκατ. ευρώ).

- Επιβολή εισφοράς υγείας 6% στις επικουρικές συντάξεις (178 εκατ. ευρώ)

- Επίδραση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα εφάπαξ (77,9 εκατ. ευρώ).

- Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής στα εφάπαξ (86,9 εκατ. ευρώ).

- Σταδιακή αύξηση εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (102 εκατ. ευρώ).

- Μείωση δικαιούχων παροχής ΕΚΑΣ, μέσω αναπροσαρμογής ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων (223 εκατ. ευρώ).

- Εναρμόνιση του ποσοστού εισφοράς υπέρ κλάδου σύνταξης, με αυτές του ΙΚΑ (-25,8 εκατ. ευρώ).