Πλαστικά Θράκης: Ολοκληρώθηκε η πώληση του βιομηχανικού ακινήτου της Thrace Linq

Πλαστικά Θράκης: Ολοκληρώθηκε η πώληση του βιομηχανικού ακινήτου της Thrace Linq

Την ολοκλήρωση της πώλησης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της στην Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ με συνολικό τίμημα 14,5 εκατ. δολάρια ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης. Το ακίνητο ανήκε στην κατά 100% θυγατρική της Thrace Linq Inc και η πώληση ήρθε σε συνέχεια της οριστικής παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας, 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πλαστικά Θράκης σε συνέχεια των από 24.04.2020, 18.06.2020, 28.08.2020 και 17.06.2021 σχετικών ανακοινώσεών της, αναφορικά με τη μεταβίβαση αιτία πωλήσεως από την σε ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία Thrace Linq Inc., του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α., κατόπιν της οριστικής παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά από την είσπραξη  του  συνόλου του υπολειπόμενου μέρους του τιμήματος ύψους 3,5 εκ. δολαρίων ΗΠΑ (πλέον των οφειλόμενων τόκων και εξόδων) και τη συνακόλουθη κατάργηση των όποιων αιρέσεων συνδέονταν με την εξόφληση αυτή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του ακινήτου και συνακόλουθα η εν λόγω μεταβίβαση κατέστη πλέον βέβαιη και οριστική.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα της ως άνω πώλησης ανήλθε σε 14,5 εκ. δολάρια ΗΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος του όποιου (ήτοι 11 εκ. δολάρια ΗΠΑ) είχε εισπραχθεί κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου (ήτοι στις 15/06/2020).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του ακινήτου, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα κέρδη για τη χρήση 2021, ύψους 7,78 εκ. δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι 6,6 εκ. ευρώ περίπου).

Οπως τονίζει η Πλαστικά ΘράκηςΠΛΑΘ 0,00%, η οριστική πώληση του ακινήτου της 100% θυγατρικής εταιρείας Thrace Linq Inc. ολοκληρώνει με τον πλέον επωφελή για τον Όμιλο τρόπο το πλάνο ενεργειών, αναφορικά με την παύση της παραγωγικής λειτουργίας της συγκεκριμένης θυγατρικής. Παράλληλα, ο Όμιλος εξακολουθεί την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της αγοράς των γεωυφασμάτων στην Αμερική από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ευρώπη και από την Lumite Inc., κοινοπραξία του Ομίλου στις Η.Π.Α., ενδυναμώνοντας σταδιακά τη θέση του και στη συγκεκριμένη αγορά.