ΟΛΠ: Αύξηση 47,3% τα κέρδη προ φόρων το εννιάμηνο του 2015

ΟΛΠ: Αύξηση 47,3% τα κέρδη προ φόρων το εννιάμηνο του 2015

Αύξηση 47,3% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς το εννιάμηνο του 2015 και ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ, έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη μετά από τους φόρους αυξήθηκαν κατά 40,6% και ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα 9μήνου παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 5,7% και ανήλθαν σε 75,4 εκατ. ευρώ, έναντι 79,9 εκατ. το 2014. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της ίδιας περιόδου παρουσίασαν μείωση κατά 4,9% και ανήλθαν σε 69,8 εκατ. ευρώ, έναντι 73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση 4,4% των αμοιβών προσωπικού και των δαπανών για συντήρηση - επισκευή, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Το γ'' τρίμηνο (01.09.2015) ο Οργανισμός εξόφλησε πλήρως τις υποχρεώσεις του από την εθελούσια έξοδο των υπαλλήλων του Ν. 3651/2008 στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ύψους 14 εκατ. ευρώ και παρόλα αυτά, τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα των 48, 8 εκατ. ευρώ.

Στα παραπάνω αποτελέσματα σύμφωνα με το Οργανισμό περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για πλήρη απομείωση της συμμετοχής του ΟΛΠ Α.Ε. στις θυγατρικές του, ύψους 980 χιλ. ευρώ μετά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας τους λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

«Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει εμπόριο και μεταφορές ο Οργανισμός μειώνει τα έξοδά του, αυξάνει την κερδοφορία του και βελτιώνει συνολικά τα αποτελέσματά του», δήλωσε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., Γ. Κούβαρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ