field_kentriki_fotografia

Ο Δραγασάκης... ιδρύει δικό του τραπεζικό σύστημα!

Του Χρήστου Ν. Κώνστα

Είναι απίστευτο, αλλά αληθινό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, πιστός μέχρι τέλους στην εμμονή του να δημιουργήσει ένα «παράλληλο τραπεζικό σύστημα» -όπως εκείνος το φαντάζεται και όχι όπως θα μπορούσε να είναι-, μακριά δηλαδή από την εποπτεία των ευρωπαϊκών οργάνων και με προφανή στόχο την εξάρτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, ανέθεσε... μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη δικτύου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων! Κάθε πόλη και μια τράπεζα...

Ακόμη χειρότερα, ανέθεσε τη μελέτη για την ανάπτυξη δικτύου Περιφερειακών Τραπεζών όχι σε κάποιον σοβαρό διεθνή οργανισμό εγνωσμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αλλά... σε μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την επωνυμία «ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι Επενδύσεων Μ. ΕΠΕ», η οποία αν και δεν μπορεί καν να εντοπιστεί στο διαδίκτυο (σ.σ. έχει κλειστή ιστοσελίδα) ορίζεται ως ανάδοχος, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, από το υπουργείο Οικονομίας.

Το... όραμα του κ. αντιπροέδρου που σπεύδει να το υλοποιήσει χρηματοδοτώντας με 19.000 ευρώ μια μελέτη σκοπιμότητας, μόλις δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας «προς εξυπηρέτηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας».

Οι τοπικές αυτές τράπεζες, οι οποίες θα λειτουργούν πέρα και έξω από τους κανόνες εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, θα έχουν έδρα και δίκτυο που θα καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφικά περιφέρεια, θα παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες (άρα και χρηματοδότηση) προς τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες.

Μέσα στην επικίνδυνη άγνοια του συντάκτη της απίστευτης αυτής υπουργικής απόφασης, αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα Περιφερειακά Πιστωτικά Ιδρύματα που ονειρεύεται ο κ. Δραγασάκης, θα «προσφέρουν το ίδιο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών με τις κεντρικές (sic) τράπεζες, συνήθως με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν κατά βάση επενδυτικές υπηρεσίες».

O συντάκτης της απόφασης προφανώς εννοεί παραδοσιακές ή συστημικές τράπεζες, γιατί ο όρος «κεντρικές τράπεζες» (ελπίζεται πως) δεν εννοεί την έκδοση κάποιου είδους «παράλληλου νομίσματος» με το οποίο θα χρηματοδοτεί τις τοπικές επιχειρήσεις και φορείς....

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα Περιφερειακά Πιστωτικά Ιδρύματα «φέρουν μικρότερη κλίμακα από τις εμπορικές τράπεζες και προσανατολίζονται στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών εντός των γεωγραφικών ορίων κάλυψης του δικτύου τους. Συνήθως αποτελούν μικρότερες σε μέγεθος οντότητες, φέρουν στενή σχέση με την τοπική κοινωνία και οικονομία, παρακολουθούν και κατανοούν ειδικά τοπικά θέματα και ανάγκες, προσδίδοντας μία έννοια κοινωνικής υπευθυνότητας και άμεσης συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη».

Ο υπουργός έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης του δικτύου των Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων... μέχρι το τέλος... Ιουλίου 2019 (!) στη βάση των στρατηγικών επιλογών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το στρατηγικό όραμα του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να στηθεί ένα «παράλληλο δίκτυο» χρηματοδότησης και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, το οποίο προφανώς δεν θα εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναζητώντας την προέλευση και το ποιόν αυτής της μονοπρόσωπης «ΕΡΓΑΝΗ Finance ΕΠΕ» προκύπτει ότι ανήκει στον Απόστολο Παπαδόπουλο, οποίος εκτός των άλλων δραστηριοτήτων του διατελεί και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Quest Συμμετοχών, αλλά και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της γνωστής εταιρείας συμβούλων Grand Thorton...

Αρχές Ιουνίου, η ίδια μονοπρόσωπη ΕΠΕ ανέλαβε για λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης να εκπονήσει μια ακόμη μελέτη, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, με σκοπό την εφαρμογή Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρηματικών Στεγαστικών Δανείων με υποθήκη πρώτη κατοικία», δηλαδή την επιδότηση των δανείων που δεν ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μελέτη θα αναζητήσει την έννοια του μοντέλου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά Πιστωτικών Ιδρυμάτων τοπικού χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά τους με την ανάδειξη τυχόν πλεονεκτημάτων που φέρουν σε σχέση με τις κεντροποιημένες δομές των εθνικών συστημικών τραπεζών ως προς την εξυπηρέτηση των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Η προσέγγιση αυτή καλείται να γίνει και μέσα και από την εξέταση αντίστοιχων μοντέλων που έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναλυτικότερα αναμένεται από τον σύμβουλο να υλοποιήσει βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:

- Γενική περιγραφή των Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
- Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα / κίνδυνοι που φέρουν,
- Ανάδειξη ευρωπαϊκής εμπειρίας μέσα από την παράθεση των μοντέλων πιστωτικών ιδρυμάτων τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα σε τουλάχιστον τρεις χώρες της Ε.Ε. και κατά προτίμηση ευρωζώνης.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Αφορά τον προσδιορισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την εγχώρια λειτουργία των Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Αναλυτικότερα, αναμένεται από τον σύμβουλο να υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:
- Γενική θεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
- Αναφορά στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το τραπεζικό σύστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης,
- Εντοπισμός ειδικών θεμάτων που άπτονται της δυνατότητας ανάπτυξης Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
- Προσδιορισμός νομικής μορφής και αποτύπωση προϋποθέσεων ίδρυσης Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Η αγορά των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα

Αφορά την ανάλυση της κατάστασης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, την καταγραφή των βασικών μεγεθών των υφιστάμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εξέλιξη αυτών κατά τα τελευταία έτη, καθώς και τον εντοπισμό των περιορισμών και προβλημάτων που το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει. Αναλυτικότερα αναμένεται από τον σύμβουλο να υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:

- Γενική επισκόπηση χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.
- Παρουσίαση εξέλιξης βασικών μεγεθών πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Εντοπισμός - ανάδειξη περιορισμών - προκλήσεων του υφιστάμενου ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
- Δυνατότητες πρόσβασης ΜΜΕ σε χρηματοδότηση από το εγχώριο πιστωτικό σύστημα.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη