Αναβάθμισε σε θετικό το outlook, διατήρησε το Ba3
Moody's για ελληνική οικονομία

Αναβάθμισε σε θετικό το outlook, διατήρησε το Ba3

Ο οίκος Moody's  άλλαξε την Παρασκευή τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από σταθερές και επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις σε τοπικό νόμισμα (LC) και σε ξένο νόμισμα (FC) και τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις έκδοσης και LC senior unsecured σε Ba3.

Η Moody's επιβεβαίωσε επίσης τις αξιολογήσεις των FC senior unsecured shelf και MTN programme σε (P)Ba3, την αξιολόγηση των εμπορικών χρεογράφων LC σε Not Prime (NP) και την αξιολόγηση των FC other short-term rating σε (P)NP.

Οι κύριοι παράγοντες για την αλλαγή των προοπτικών σε θετικές είναι οι προοπτικές μιας περιόδου υψηλότερης ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, εν μέρει αποτέλεσμα των βελτιώσεων στη διακυβέρνηση και των αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων του παρελθόντος στον οικονομικό και τραπεζικό τομέα, οι οποίες αποδίδουν πιο ορατά καρπούς.

Γιατί αναβαθμίστηκε το outlook

Στο σκεπτικό που δημοσίευσε ο οίκος για την αλλαγή του outlook, αναφέρεται πως τα επόμενα χρόνια η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα στηριχθεί από επενδύσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και των συνεχιζόμενων δομικών μεταρρυθμίσεων είναι πιθανό να ανέλθει η πιθανή ανάπτυξη στο 2 με 3% τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα ανέκαμψε γρήγορα από την πανδημία και αντιμετώπισε καλά την ενεργειακή κρίση. Αναφορά γίνεται και στην κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Όπως σημειώνεται, οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2021 και το 2022, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων, γεγονός που βοήθησε στην εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Άλλη παράμετρος που συνέβαλε, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, στη βελτίωση του outlook, είναι η γρήγορη μείωση του δημόσιου χρέους.

Η αξιολόγηση Βa3 αντικατοπτρίζει ισορροπία

Σύμφωνα με τον οίκο, η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων Ba3 της Ελλάδας αντικατοπτρίζει μια ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των συνεχιζόμενων προκλήσεων.

Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα στήριζαν μια υψηλότερη αξιολόγηση.

Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή και υποστηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, ενώ οι μελλοντικές βελτιώσεις και η πλήρης επιστροφή στη χρηματοδότηση με βάση την αγορά προϋποθέτουν τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 10 χρόνια η αξιολόγηση της Moody's για τη θεσμική ισχύ της Ελλάδας εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από την αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα από την κυβέρνηση το 2012.

Ο έλεγχος της διαφθοράς και βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος παραμένουν ένας τομέας που αποτελεί πρόκληση, με αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον σε περίπτωση επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής δυναμικής ή αποτροπής των αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι ο Moody's έχει προγραμματίσει νέα αξιολόγηση για την Ελλάδα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Δείτε όλη την έκθεση αξιολόγησης ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό το πρώτο δίμηνο του 2023